• Meetapparatuur die afwijkingen in de ligging van het spoor checkt

    ProRail

ProRail wil snelheidsbeperking wegens verzakkingen bij Culemborg innovatief verzachten

CULEMBORG Bij Culemborg kunnen op een stuk spoor van ongeveer vier kilometer verzakkingen optreden, met verstoringen in de dienstregeling tot gevolg. Dat lijkt vooral te gebeuren in periodes met veel regen. Daarom geldt op het traject Culemborg – Geldermalsen een snelheidsbeperking.

door Louis van Oort

Treinen rijden daar 100 km/u in plaats van 130, zodat het tracé wel veilig gebruikt kan worden. ,,Hooguit bemerken de reizigers wat schommelingen", aldus ProRail-woordvoerder Aldert Baas. ,,Dat veilige gebruik is ook nodig, want het is een van drukst bereden spoordelen van Nederland."

,,We houden het spoor met inspecties in de gaten en met zeer frequent onderhoud in de benen", gaat Baas verder. ,,ProRail laat het daar niet bij zitten en komt met een innovatieve aanpak om deze snelheidsbeperking te verminderen."

SUPERGEVOELIGE SENSOREN Het spoorbedrijf heeft nu bij Culemborg supergevoelige sensoren op dwarsliggers gemonteerd die elke tien minuten het spoor checken op afwijkingen in de ligging. De apparatuur van Railmonitor uit Denemarken meet het kantelen van de dwarsliggers op 0,1 mm nauwkeurig.

Doel is om te onderzoeken of dit een effectieve manier is om de spoorligging op minder stabiele plekken te bewaken en of daarmee lokale tijdelijke snelheidsbeperkingen kunnen worden 'verzacht' of opgeheven. Er zijn namelijk meer baanvakken in Nederland waar verzakkingen optreden bij veel regen of droogte.

BINNEN TWEE JAAR MAATREGELEN Een taskforce van ProRail en spooraannemer Strukton Rail werkt aan een oplossing van het verzakkingsprobleem bij Culemborg. In 2021/2022 wordt het baanlichaam (de bedding onder het spoor) verbeterd, waarmee ook het probleem wordt opgelost. De baanvakligging wordt frequent gemonitord, waarbij onderzocht wordt of de zakkingen kunnen worden voorspeld met behulp van big data. Met deze aanpak wordt tevens kennis en kunde opgebouwd over het gedrag van het spoor en het baanlichaam in dergelijk situaties.