Provincie: regiotaxi moet blijven rijden

CULEMBORG - Provincie Gelderland wil dat de regiotaxi in het belang van de reiziger blijft doorrijden. Vervoerder Willemsen de Koning heeft dinsdagmiddag de ritten gestaakt. De provincie heeft een kort geding aangespannen om de continuïteit van het vervoer voor de reiziger te waarborgen. Vanmorgen om 9.00 uur is de zitting bij de voorzieningenrechter.

De provincie heeft inmiddels maatregelen getroffen om het taxivervoer voor de meest kwetsbare reizigers ook de komende dagen te waarborgen: vervoer van rezigers in een rolstoel, vervoer voor visueel gehandicapten en vervoer van en naar het ziekenhuis.

 

Willemsen de Koning heeft dinsdag de regiotaxiritten in de regio's Achterhoek, Food Valley, Rivierenland en de Stedendriehoek gestaakt. Aanleiding is de gerechtelijke uitspraak van 17 december 2014 in de bodemprocedure. De rechter heeft in haar vonnis  Willemsen de Koning op alle door haar gestelde eisen in het ongelijk gesteld, waardoor de vervoerder de aan haar betaalde voorschotten moet terugbetalen. Provincie Gelderland heeft zich ingezet om met Willemsen de Koning tot een betalingsregeling te komen, maar de gesprekken hebben niet tot overeenstemming geleid.

 

Provincie Gelderland is inmiddels gestart met het organiseren van vervangend vervoer, waarbij de eerste aandacht uitgaat naar rolstoelgebruikers, visueel gehandicapten en vervoer van reizigers van en naar het ziekenhuis. Overige reizigers moeten er rekening mee houden dat een bestelde rit de komende dagen niet wordt uitgevoerd. Hierover worden de reizigers geïnformeerd. De provincie neemt verdere maatregelen om het  om het vervoer voor al haar reizigers zo snel mogelijk op het normale niveau terug te brengen. Naar verwachting zal dit enige dagen in beslag nemen.

 

Voor informatie over de laatste stand van zaken  kunnen reizigers terecht  op de website: www.regiotaxigelderland.nl.