• PvdA en Groen Links stemden voor het bestemmingsplan Spoorzone.

  Brigitte Vergouwen
 • Het debat over de Spoorzone en over de Redichemse Waard trok veel publiek.

  Brigitte Vergouwen
 • De houding van de raad riep de nodige reacties op.

  Brigitte Vergouwen
 • Tijdens de schorsing grepen de fracties hun kans om onderling af te stemmen.

  Brigitte Vergouwen
 • VVD: ,,De Markt van een place to buy naar een place to be."

  Brigitte Vergouwen

Raad akkoord met plan Spoorzone

CULEMBORG De Culemborgse gemeenteraad heeft donderdag met een meerderheid van 13 tegen 7 stemmen het aangepaste bestemmingsplan voor de Spoorzone aangenomen. Toegevoegd is een plaatsings- en kwaliteitscommissie die ervoor moet zorgen dat invulling van de Spoorzone in samenhang met de rest van Culemborg is. Voorafgaand aan het besluit was er een stevige discussie tussen de verschillende fracties.

door Brigitte Vergouwen

SP, CDA, CU en Culemborg Centraal stonden recht tegenover de overige fracties die het bestemmingsplan steunen. Zij wilden aanpassing van het bestemmingsplan om tot een plan te komen dat in balans is met de rest van Culemborg en om zo leegloop van de binnenstad te voorkomen.

ZORGEN Tijdens de mogelijkheid tot inspreken spraken niet alleen twee voorzitters van de winkeliersverenigingen hun zorgen uit, maar ook de voorzitter van de Fransche School, Dicky Nieuwenhuis, en Bart-Jan Nijsingh, bestuurslid afd. Rivierenland Horeca Nederlandt. Nieuwenhuis: ,,Vanavond neemt u een besluit dat ook het theater raakt. Het gaat goed met de Fransche School. We moeten nu nog een tekort van 30.000 euro wegwerken. De helft van onze inkomsten halen we uit het tonen van films. Met een bioscoop met hetzelfde aanbod in de Spoorzone verliezen we deze inkomsten. De vraag in Culemborg is te klein om als filmhuis te functioneren."

Nijsingh: ,,Wat ik niet begrijp is 4200m2 aan horeca. Op dit moment heeft Culemborg 3000m2 aan horeca. 4200m2 is ruimte voor 42 restaurants. We zijn nu bezig met de citymanager om de binnenstad een impuls te geven. Daar staat dit haaks op."

VVD-raadslid Han Braam gaf aan dat ,,het niet aan de ene ondernemer is om te bepalen wat de andere ondernemer doet. De Markt ontwikkelt zich van een place to buy naar een place to be". Wilma Dehing, PvdA: ,,Aan de ene kant voelen bestaande ondernemers zich in de kou gezet, aan de andere kant is er de projectontwikkelaar die van een lelijk stuk van Culemborg een mooi gedeelte wil maken. De gemeente gaat alleen over de concrete indeling als het om grond van de gemeente gaat. Dat is de Spoorzone niet. Er is formeel geen enkel middel om AH aan de Boerenstraat te houden. Het afwijzen van het bestemmingsplan is geen manier om de geest in de binnenstad te houden."

Volgens wethouder Collin Stolwijk heeft de plaatsingscommissie alleen kans van slagen als alle betrokkenen samenwerken.