• Theo van Dam

Raad debatteert over toekomst zwembad De Waterlinie

CULEMBORG Verdwijnt na 44 jaar definitief de eigen zwemvoorziening in Culemborg? Dat staat er op het spel als de gemeenteraad in juni debatteert en een besluit neemt over het voorstel van het college van burgemeester en wethouders om de subsidie volgend jaar te beëindigen.

door Tanja Moody

In verband met het nieuws van de mogelijke sluiting van zwembad De Waterlinie hield zwemvereniging De Meer op dinsdag 28 mei een ledenraadpleging. Voorzitter Hans Knotten: ,,'Geef ons meer tijd', wordt de boodschap aan de Culemborgse politiek. Want het proces gaat wel erg snel. In februari zijn we geconfronteerd met het onderzoek (uitgevoerd door Praesentis) en in juni wordt al over de toekomst van het zwembad beslist. In de tussentijd hebben we weinig tijd gehad om te organiseren.''

Hans, Matthijs en Petra willen van de leden horen wat er bij hen leeft. Matthijs: ,,Als we niets doen, gaat over een jaar de stop eruit, stroomt het water weg en hebben we geen zwembad meer. We zitten in dezelfde situatie als 6-7 jaar geleden. Destijds is het ons gelukt om het huidige zwembad neer te zetten. Het onderhoud kost 2 ton meer dan verwacht, naast de 50.000 euro meerkosten aan personeel. Als we op deze manier doorgaan, moet de gemeente jaarlijks een half miljoen bijleggen."

GEBRUIKERSPLATFORM 2.0 De brainstormsessie is bedoeld om ideeën en acties op te halen. ,,Wat zijn onze ideeën, waardoor het zwembad kan blijven bestaan? Welke acties kunnen we ondernemen, zowel richting de Culemborgse politiek als de richting de Culemborgers, om hen te overtuigen dat een zwembad in Culemborg echt nodig is?" Zelf denken de organisatoren aan een gebruikersplatform 2.0. Aan de hand van vijf stellingen ontstaat er dialoog.

Gijs vertelt over wat nodig was om in 1976 een eigen zwembad neer te kunnen zetten. Destijds kwam er een huis-aan-huis handtekeningenactie, die aan de provincie werd overhandigd. Die zorgde ervoor dat de gemeente overstag ging. Sommige leden wijzen op de zorgplicht van de gemeente. Er zijn in de afgelopen jaren duizenden zwemdiploma's uitgereikt. Waar moeten al deze zwemmertjes heen? Overal zijn lange wachttijden. Verder wordt Culemborg steeds waterrijker en daarmee gevaarlijker.

Anderen opperen om de organisatiestructuur anders in te richten en het anders te doen dan voorheen. Uit te zoeken waarom het onderhoud zoveel kost en de aannemer aansprakelijk stellen. Positiever uit te dragen waar het zwembad voor staat en wat er allemaal voor leuks bij de verenigingen gebeurt. Ook om eenduidiger en vooral positiever naar buiten te communiceren en daarbij de websites van de verenigingen te betrekken.

VRIJWILLIGERS De situatie van de vrijwilligers komt ruim aan bod. Ooit was er een mega-lijst, maar zodra het zwembad een jaar later openging, waren die mensen verdwenen als sneeuw voor de zon. Vrijwilligers beter betrekken, blijven informeren, terugkoppelen, is het advies. Het vinden van vrijwilligers onder de gebruikers buiten de verenigingen wordt als lastig ingeschat.

Er wordt geopperd om onderling meer samen te werken, na 28 jaar het 'oud zeer' eindelijk eens achter te laten en desnoods als één nieuwe vereniging verder te gaan. Ook om samenwerkingen op te zoeken met andere sportverenigingen (zoals voetbal, hockey) en ouders, (basis)scholen en buitenschoolse activiteiten beter te informeren en erbij te betrekken. Maak meer gebruik van sponsoring en bied mogelijkheden voor lokale ondernemers.

Veel leden ergeren zich aan mensen die zich constant negatief uitlaten over De Waterlinie op facebook. Kan iemand deze berichten weerleggen en juist informeren? Ook zijn de eigen berichten vaak negatief, terwijl bij de verenigingen juist zoveel leuke activiteiten gebeuren. Er klinkt luid applaus als de jeugd zegt te willen inspreken in de raadsvergadering, zodat ze kunnen uitleggen welk effect de sluiting op de jeugd zal hebben.

BELANGRIJKE DATA Maandag 3 juni vergadert Stichting Zwembad Culemborg (SCZ) met alle verenigingen, scholen en andere gebruikers van het gebouw. Individuele gebruikers en ouders/verzorgers van (zwemles)kinderen worden op dinsdag 4 juni (om 11.30 of 19.30 uur) uitgenodigd met elkaar van gedachten te wisselen over de ontstane situatie met betrekking tot de toekomst van De Waterlinie. De raadscommissie vergadert op donderdag 6 juni over het voorstel van het college, waarna de gemeenteraad op 20 juni het besluit neemt.