• Tanja

Raad neemt vier besluiten

CULEMBORG In de raadsvergadering van 4 oktober zijn besluiten genomen over het mobiliteitsplan, de APV, de nieuwe werkwijze van de raad en een andere indeling van de gemeentelijke begroting.

door Tanja Moody

Het plan van aanpak voor het mobiliteitsplan (GVVP, gemeentelijk verkeer- en vervoersplan) voor Culemborg is unaniem aangenomen. In een stemverklaring vraagt Fouad Sidali (PvdA) op de hoogte te willen blijven wie zitting heeft in de klankbordgroep en of het een afspiegeling is van de samenleving.

Vervolgens stemt de raad unaniem voor de nieuwe APV 2018 (algemene plaatselijke verordening), die daarmee de versie uit 2016 vervangt. Een werkgroep heeft zich erover gebogen. Han Braam (VVD): ,,We waren verrast door het voorstel. We hadden beter moeten opletten, want aanpassen lukt niet meer. Dat nemen we onszelf kwalijk. Het gesprek met de ambtenaar was verhelderend."

TERRASSLUITINGSTIJDEN De discussie gaat vooral over de door VVD/D66/PvdA ingediende motie met betrekking tot een nieuwe proef over de terrassluitingstijden en een oproep tot verdere deregulering. ,,We willen het college vragen in 2019 opnieuw een proef te doen met de openingstijden van de terrassen." In een reactie stelt Thijs Heemskerk (SP) niet te begrijpen waarom juist nu deze motie ingediend wordt. Josefien Rooks (D66) ziet de motie als opening naar de vernieuwing en minder regels voor burgers. ,,Laat horeca, ondernemers en inwoners dit samen uitmaken en van onderaf opbouwen." Daniel Jumelet (CU) schiet uit zijn slof als Thijs Heemskerk oppert dat 'dit al vele malen is geprobeerd en we niet bij voorbaat moeten doen alsof iedereen in de stad het met elkaar eens gaat zijn'.

Uiteindelijk wordt de motie aangehouden op advies van portefeuillehouder Gerdo van Grootheest. Hij stelt voor de motie in het voorjaar integraal en breder op te pakken als het evenementen- en horecabeleid worden bekeken.

WERKWIJZE Er is ook unanimiteit voor de nieuwe werkwijze van de gemeenteraad volgens het BOB-model (= Beeldvorming, Oordeelsvorming, Besluitvorming). De werkwijze is in de afgelopen periode met alle fracties geëvalueerd. De evaluatie heeft geresulteerd in een voorstel waarbij aanpassingen worden gedaan in de werkwijze als in het Reglement van Orde. Thijs Heemskerk zegt in zijn stemverklaring dat de raad nog onvoldoende grip heeft op de eigen agenda, die volgens hem in belangrijke mate van buitenaf wordt bepaald en waardoor onvoldoende tijd is voor belangrijke zaken.

Voorafgaand aan de stemming wordt het door Han Braam ingediende amendement van VVD/GroenLinks aangenomen. Dit betekent dat bij politieke benoemingen (zoals een wethouder) de uitslag wordt voorgelezen. Binnen de raad wordt daar verschillend over gedacht (zes tegen). Daniel Jumelet staat voor transparantie, maar voelt zich vrijer in zijn keuze als de stemming niet openbaar wordt gemaakt. Hij vreest voor speculaties. De hoofdelijke stemming openbaar maken is bij wet verboden.

INDELING Pas bij de laatste stemming is de raad niet meer unaniem, maar het voorstel haalt het wel. Het betreft een andere indeling van alle planning- en control-documenten vanaf de begroting 2019. Die volgt de indeling in het raadsprogramma 'Ruimte voor de stad': de democratische, zorgzame, sociale, groene en leefbare stad. PvdA, VVD en SP zijn tegen. Fouad Sidali stelt dat zijn vragen nog steeds niet zijn beantwoord en Han Braam ziet geen inhoudelijke argumenten en zegt dat de coalitie het raadsproces voor de tweede keer naar zijn hand zet.