Raadspraat: Culemborg als stad van morgen

CULEMBORG Merkt u ook dat er de laatste jaren veel is veranderd in Culemborg? Steeds vaker hoor ik van mensen dat Culemborg niet meer lijkt op de stad die het pakweg twintig jaar geleden was. Sommigen zijn hier negatief over, terwijl anderen veel positieve ontwikkelingen zien. Culemborg is niet meer de op zichzelf gerichte stad is die het jaren geleden nog wel was en wil dat ook niet meer zijn. Culemborg is een stad die meegroeit met in de eerste plaats Utrecht, veel mensen die in deze provincie werken, komen hier wonen. Kortom Culemborg staat nog steeds in een ontwikkelingsfase.

Zelf vind ik het fascinerend om te kijken hoe de politiek omgaat met veranderende situaties. Sommige politieke partijen lijken te willen ontkennen dat vertrouwde situaties veranderd zijn,  terwijl andere partijen juist op de veranderingen willen inspelen. Jammer genoeg kan de overheid niet altijd functioneren als scalpel, waardoor een ingreep ten bate van een groot deel van de stad toch als onwenselijk kan worden ervaren door een ander gedeelte.

Om het nog ingewikkelder te maken hebben we ook in Culemborg de situatie van een politiek verdeeld landschap. Het bekende resultaat hiervan is een coalitie van partijen (VVD, D66, GL en PvdA) met verschillende denkbeelden over de toekomst van de stad. Hoewel deze coalitie nog vrij jong is, merk ik al wel dat bij deze partijen het besef groeit dat we samen verantwoordelijk zijn voor de stad. Dat het niet alleen noodzakelijk is om de verkeersstromen in Culemborg aan te pakken, maar dat ook de invulling van de stad anders moet. Ondernemers die willen groeien, moeten hiervoor zoveel mogelijk de ruimte krijgen en niet belemmerd worden door een te bemoeizuchtige overheid. Daarentegen heeft deze zelfde overheid wel de opdracht om ervoor te zorgen dat álle delen van de stad de kans krijgen om zich te ontwikkelen. Met dat laatste doel ik specifiek op twee gebieden: de spoorzone én de oude binnenstad. Als we als gemeenteraad ervoor kiezen om de spoorzone verder te ontwikkelen, en ik ben ervan overtuigd dat dit zeer nodig is, dan moeten we wel ervoor zorgen dat er energie gestoken gaat worden in een ontwikkeling hier.

Wilt u met ons mee denken?

Martijn T. Hoogendorp

culemborg.d66.nl

MT.Hoogendorp@gmail.com

 

Label:

Spoorzone