• OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Raadspraat: Geef nooit op!

Op 10 juni heeft de raad het bestemmingsplan Spoorzone goedgekeurd. De ChristenUnie was tegen, wij vinden het een ramp voor Culemborg. Niemand is gebaat bij massieve bebouwing om het station en nóg een winkelcentrum, als concurrent van de binnenstad. Nou ja, bijna niemand, want de ontwikkelaar kan gaan proberen zijn investering terug te verdienen. Of dat lukt, zal de tijd leren. Echter, als het van de grond komt, dan zal het levendig houden van de binnenstad een stuk moeilijker zijn dan het nu al is.

De Spoorzone is een besluit in een lange rij van beslissingen waarbij een enkel belang voorrang krijgt boven het algemeen belang. Denk aan de Lokkershoek, het Ondernemersfonds, de vrijgave van winkeltijden, het zwembad en de uitbreiding op het Chopinplein. Bewust of onbewust vriendjespolitiek? Blinde ambitie? Financiële druk? Politieke druk? Wie zal het zeggen. Hoe dan ook, ik hoor veel geluiden van inwoners die niets meer in de democratie zien en afhaken. Want, wat maakt het nog uit? De gemeente luistert toch niet. Maar juist in deze situatie is actief burgerschap nodig, meer dan ooit.

De samenleving, dat zijn wij met elkaar. Iedereen mag zijn rechten uitoefenen en het zoeken van creatieve oplossingen staat iedereen vrij. Sterker nog, de maatschappij wordt hiervan steeds afhankelijker. Door geldgebrek is de overheid gedwongen een dringend beroep te doen op inwoners om tal van voorzieningen op peil te houden.

De democratie begint in de raadszaal. Ook inwoners mogen en moeten zich daar laten horen. Maar daar houdt ze niet op. Soms worden fouten uit de raadzaal gerepareerd in de rechtszaal, zoals het plan Jan van Riebeeck. Maar vooral geloof ik in een intensievere samenwerking van inwoners en ondernemers. Zowel voor een betere besluitvorming, als voor de daadwerkelijke invulling van plannen. Dat is lastig en vraagt energie, inventiviteit en volharding. Her en der in de stad is al bewezen dat het kan. Laten we doorgaan en laat het groeien. Geef nooit op!

[Daniël Jumelet

ChristenUnie

Label:

Spoorzone