Raadspraat: Onzekere toekomst

CULEMBORG Tijdens de afgelopen raadsvergadering, op 25 juni, is er gestemd voor een onzekere toekomst voor de Culemborgse sportverenigingen.

Terwijl het college er eindelijk verstandig aan deed om de verenigingen juist enige zekerheid te bieden. Dit werd geboden door geen tariefsverhogingen toe te passen de komende 3 jaar ongeacht of er tegenvallers zullen zijn. Helaas! Op het allerlaatste moment komt de VVD met een motie waarin ze ervoor pleiten om de verenigingen 4 jaar de tijd te geven met als voorwaarde dat als er tegenvallers zullen zijn in deze vier jaar dan het huurtarief voor de verenigingen alsnog wordt aangepast. M.a.w.: als er over twee jaar een tegenvaller zal zijn dan is deze vier jaar die de verenigingen hebben gekregen niets waard. Sterker nog, hij is al vanaf volgend jaar niets meer waard. Het is jammer dat ChristenUnie medeondertekenaar is van deze motie, anders was er nooit een meerderheid voor geweest.

Nu de VVD de ondernemes de rug heeft toegekeerd door in te stemmen met het ondernemersfonds en een vierde winkelcentrum probeert men een wit voetje te halen bij de sportverenigingen. Helaas hebben de sportverenigingen niet door dat ze door deze motie behoorlijk bedrogen uitkomen. CulemborgCentraal had liever gezien dat er voor 5 jaar rust gekozen werd voor de verenigingen, zonder tariefsverhogingen. Uiteraard zonder kleine lettertjes erbij. Met één stem meerderheid is de motie aangenomen. Ik hoop dat de sportverenigingen wakker worden en alsnog aan de bel trekken.

Voor meer info ben ik bereikbaar op machidb@hotmail.com of info@culemborgcentraal.nl

[Machid El Boustati 

CulemborgCentraal