Raadspraat: Samen sta je sterk!

Als raadslid gaat het mij erom dat mensen er beter op worden als de overheid op een nieuwe manier gaat werken. Als het om regiosamenwerking gaat dan zijn dat niet alleen de Culemborgers, maar ook de inwoners van Buren, Geldermalsen en de andere gemeenten in de regio. Wij willen dat al deze mensen verzekerd zijn van een overheid die hen verzorgt en faciliteert op punten waar dat nodig is, vooral als het om zorg en inkomen gaat.Komend jaar gaat Culemborg intensiever samenwerken met andere gemeentes in de regio om te zorgen dat verschillende onderwerpen op vooral het Sociaal Domein zo goed mogelijk uitgewerkt worden. Hierbij is de uitdaging om te zorgen dat de dienstverlening voor de regio zo goed mogelijk is geregeld zonder dat de gemeenteraad haar overzicht op het proces verliest.Samenwerking tussen gemeenten in de regio heeft deels dezelfde handicap als samenwerking tussen landen in de EU. Vooral de eigen bijdrage is zichtbaar terwijl het niet altijd even duidelijk is wat de partners precies bijdragen en wat de opbrengsten precies zijn. D66 streeft er daarom naar om het proces zo eenvoudig mogelijk te houden. Op de vraag waarom wij samenwerken moet namelijk altijd het antwoord zijn: "om er samen op vooruit te gaan."Omdat Culemborg in de groeiende samenleving geen eiland kan zijn dat voor zichzelf zaken als jeugdzorg en werkloosheid kan regelen gaan wij samenwerken met andere gemeenten. Het standpunt van D66 is hierbij dat wij ambtelijk samenwerken om bestuurlijk zelfstandig te blijven. Veel mensen hebben hier zorgen bij. Terecht! Het kan natuurlijk niet zo zijn dat lasten en profijt ongelijk verdeeld worden! Als bijvoorbeeld een van de gemeenten niet kampt met jeugdzorg maar wel met vergrijzing dan zal het alsnog een bijdrage moeten leveren voor de jeugdzorg van andere gemeenten. Dit is iets waar D66 zich sterk voor heeft gemaakt en zich sterk voor zal blijven maken want samenwerking begint bij gelijkwaardigheid.Niemand mag achterblijven en allemaal willen we samen naar de toekomst toe werken, door samen te werken staan wij daar sterker in en wil D66 inzetten op vooruitgang.  Namens D66Martijn T. Hoogendorpmt.hoogendorp@gmail.com