• THEO VAN DAM FOTOGRAFIE
  • THEO VAN DAM FOTOGRAFIE
  • De oudste telg en de jongste telg van de grote familie Van Sterkenburg met het boek over de geschiedenis van de familie Van Sterkenburg

    THEO VAN DAM FOTOGRAFIE
  • THEO VAN DAM FOTOGRAFIE

Reünie van roemruchte familie Van Sterkenburg

CULEMBORG Zaterdag 16 maart vond de grote reünie van de Culemborgse boerenfamilie Van Sterkenburg plaats, bij de Leidse Hoeven, in het veld tussen Culemborg en Tricht . Bijna 160 familieleden kwamen van heinde en verre, zelfs vanuit het buitenland, om elkaar in een gezellig samenzijn te ontmoeten. Op het erf werden de gasten door jonge familietelgen op hun paard verwelkomd. Het was een vrolijk en hartelijk weerzien. Maar liefst 4 opeenvolgende generaties waren aanwezig, de oudste 90 jaar en de jongste een paar maanden oud. Allemaal afstammelingen van Don Johannes van Sterkenburg (1873-1935) en Wilhelmina Schouten (1872-1944) die bijna een eeuw geleden de karakteristieke boerderij De Rozenburg in de voormalige 4e Hondsteeg, de huidige Oranje Nassaulaan, eigenhandig bouwden en waarin tegenwoordig nog altijd een Van Sterkenburg woont.   

Door familieleden uit diverse generaties werd met veel plezier gemusiceerd. Natuurlijk werd er gespeeld  op de trekharmonica, het instrument dat vroeger op aardig wat boerenerven of - bruiloften te horen was. Maar ook fluit, gitaar en piano waren van de partij. Zo klonken naast de overbekende boerenliedjes stemmige en  klassieke melodieën en zorgde met name de jongere generatie voor de wat ruigere muziek van Pink Floyd.

STELTLOPEN Een van de hoogtepunten was het steltlopen, ooit een favoriet spel van de kinderen op en rond het boerenerf van de Rozenburg. Een van die kinderen, Annelies van Sterkenburg,  maakte er later met haar eigen kinderen een act van op jaarmarkten en braderieën. Inmiddels heeft zij de techniek ervan doorgegeven aan nog weer jongere nakomelingen. Halverwege het feest verscheen de amper 16-jarige Rebecca van Sterkenburg op 2,5 meter hoog op stelten, gehuld in een kleurrijk Venetiaans kostuum.  Dit unieke spektakelstuk kon rekenen op veel bijval.   

Iedereen genoot van de heerlijke maaltijd bij de Leidsche Hoeven. Na afloop kreeg ieder familielid als aandenken een kopie van een speciaal voor deze reünie ontworpen familiewapen met daarop de wapenspreuk: Sterk van geest en zacht van gemoed.  

Nog steeds blijken in de jongste generaties nazaten werkzaam te zijn in het boerenbedrijf. Een relatief groot aandeel zet in deze tijd het werk van hun stamvader Don Johannes voort in akkerbouw, fruitteelt of veehouderij.  Een Van Sterkenburg wil nog steeds - als het effe kan - de touwtjes graag in eigen hand houden en baas blijven op zijn eigen erf.

Wie meer over deze boerenfamilie weten, kan het bijna 400 pagina's tellende, rijk geïllustreerde boek Kroniek van een Boerenfamilie - kopen of bestellen bij het Elizabeth Weeshuismuseum in de Herenstaat te Culemborg. Ook kan men contact opnemen met de auteur van het boek, Joop de Vries, via het nummer: 06-20360216.