• Sylvia van de Nol
  • Sylvia van de Nol
  • Sylvia van de Nol
  • Sylvia van de Nol

Rechtbank wijst bezwaren tegen uitzetting af

CULEMBORG Ook de laatst hoop om de uitzetting van de Culemborgse familie Andropov naar Oekraïne tegen te houden, is vervlogen. Advocaat King laat weten dat de rechtbank Midden Nederland alle bezwaren tegen de uitzetting heeft afgewezen. De uitzetting wordt dus niet opgeschort. King: ,,Als enige zou nog de staatssecretaris over zijn zijn hart kunnen strijken. De lokale politiek en de lokale gemeenschap zouden hiervoor de landelijke politiek moeten bereiken."

door Simon Dijk

Persvoorlichter van de rechtbank Midden-Nederland de heer Dogger meldt: ,,De voorzieningenrechter is van mening dat een verblijfsdocument terecht niet is afgegeven door de verweerder, de staatssecretaris. De rechtbank gaat niet over de uitzetting, maar niets staat dat nu meer in de weg". De motivering zal waarschijnlijk na het weekend volgen.

NOG EEN AANVRAAG Er is in detentie nog een aanvraag gedaan. In die beslissing stond dat de familie het bezwaar tegen de afwijzing van die aanvraag niet in Nederland mag afwachten. Dat is vaker zo bij dergelijke aanvragen. De zaak bij de rechtbank betrof een verzoek om een voorlopige voorziening, met andere woorden een verzoek om toestemming de behandeling van het bezwaar in Nederland af te wachten. De rechtbank heeft dat verzoek afgewezen en die toestemming dus niet gegeven. Daarmee is er geen rechtmatig verblijf ontstaan. De behandeling van het bezwaar door de IND mag niet worden afgewacht in Nederland en de consequentie daarvan is dat het gezin juridisch gezien uitzetbaar is. Strikt formeel kan de behandeling van het bezwaar dan nog worden afgewacht in Oekraïne. De kans op een positieve beslissing in bezwaar is echter nihil gelet op de beslissing van de IND die er al ligt en het feit dat men (met toestemming van de rechter) het gezin uitzet.

De gemeente Culemborg meldde eerder dat staatssecretaris Harbers (Justitie Veiligheid) heeft besloten geen gebruik te maken van zijn discretionaire bevoegdheid waarmee hij de familie Andropov in Nederland zou kunnen laten blijven. Tegen dit besluit is geen bezwaar of beroep mogelijk. Daarmee heeft de gemeente geen middelen meer om uitzetting van de familie Andropov te voorkomen.

Burgemeester Gerdo van Grootheest: ,,Ik ben erg teleurgesteld in deze beslissing van de staatssecretaris. Culemborg heeft erop aangedrongen om juist in het belang van de drie kinderen, op basis van humaniteit, de familie Andropov in Culemborg te laten blijven wonen. Heel Culemborg leeft mee met de familie Andropov."

Sinds vrijdagmiddag is bij detentiecentrum Zeist nog wel een solidariteitspicknick en -wake aan de gang, maar dat lijkt nu dus vergeefse moeite.