Rechter dringt aan op samenwerkingsovereenkomst apotheken

CULEMBORG Apotheek Culemborg heeft het kort geding waarin onvoorwaardelijke toegang tot de patiëntendossiers van apotheek de Fonteijn en apotheek Parijsch werd geëist verloren. Wel heeft de rechter bepaald dat er op korte termijn een samenwerkingsovereenkomst moet komen, omdat deze ontbreekt. Apotheek Culemborg dient de proceskosten te betalen.

Dat Apotheek Culemborg onvoorwaardelijk tot het cluster Medicom-Pharmacom, een samenwerkingsverband van de Culemborgse huisartsen en apotheken, is toegetreden heeft de rechter niet kunnen bevestigen, omdat er geen officiële aanmeldingsprocedure voorhanden is. De clusterbeheerder van de huisartsen heeft wel een officiële goedkeuring tot toetreding aan Apotheek Culemborg gegeven, de clusterbeheerder van de apotheken heeft niet op het verzoek gereageerd.

Apotheek Culemborg heeft het cluster ook toestemming gevraagd om deel te nemen aan het elektronisch netwerk met patiëntgegevens. Deze is vervolgens wel op het netwerk aangesloten, maar kreeg geen toegang tot de patiëntgegevens van de andere apotheken, die door middel van het gebruiken van de stand 'waarneming' wel toegang tot elkaars gegevens hebben.

De beide apotheken hebben de rechter verklaard in beginsel bereid te zijn apotheek Culemborg toegang te verschaffen, maar dan moet er eerst over de voorwaarden worden gesproken. Volgens de beide apotheken wenst Apotheek Culemborg dat gesprek niet en verlangt zij onvoorwaardelijke toegang. Apotheek Culemborg heeft de rechter laten weten dat de beide apotheken ondanks meerdere verzoeken geen concrete voorwaarden hebben gesteld en uit concurrentieoverwegingen ook niet van zins zijn tot overeenstemming en het verschaffen van toegang te komen. Volgens Parijsch en Fonteijn is dit onjuist.