• Tanja Moody
  • Tanja Moody
  • Tanja Moody
  • Tanja Moody
  • Tanja Moody

Regenboogstad en Nijntje-borden in marathonsessie over beleidsplannen

CULEMBORG In een marathonsessie van bijna 6 uur heeft de gemeenteraad zowel de najaarsrapportage als de programmabegroting goedgekeurd. Alle fracties kwamen in de algemene beschouwingen uitgebreid aan het woord waarin ze iets mochten zeggen over het beleid in de komende jaren. Voorafgaand aan alle stemmingen werd de begroting via ingediende amendementen nog op bepaalde punten aangepast.  Enkele moties met oproepen aan het college haalden uiteindelijk de eindstreep.

door Tanja Moody

Succes was er voor Machid El Boustati (Culemborg Centraal) om het onderzoek naar Fair Play al in 2019 te laten uitvoeren.

Het college zal op initiatief van Josefien Rooks (D66), Peter Bos (Culemborg van Nu) en Mischa Peters (GL) een voorstel doen om de huisartsen aan te sporen de spreekuren buiten kantoortijden uit te breiden. Er wordt extra budget gereserveerd voor het klimaatbestendigheidsplan ter versterking van groen en water in de stad (Bas de Jong GL, Rinkse van Noortwijk D66, Marco van Zandwijk CDA). Tenslotte zag Thijs Heemskerk (SP) zijn voorstel voor onderzoek naar de exploitatiekosten van zwembad De Waterlinie door de raad unaniem aangenomen. Een plan van de VVD (Kees de Raad) om in de binnenstad een fietsenstalling te realiseren, werd verworpen.

CULEMBORG REGENBOODSTAD Dankzij Machid El Boustati (CC) zullen in de toekomst Nijntjes-borden verschijnen ter verbetering van de verkeersveiligheid. De raad koos unaniem voor 'Culemborg Regenboogstad' als nieuwe slogan en nieuw beleid vanuit een breed ondersteund initiatief van GL, PvdA, SP, D66 en CvN. Tevens komen er meer baankansen voor kwetsbare jongeren, op voorstel van Fouad Sidali (PvdA).

Han Braam (VVD) heeft bereikt dat het college met alle organisatoren en belanghebbenden in gesprek gaat over 'Vrijheid en Veteranen'. Andere voorstellen van de VVD om extra geld uit te trekken voor het hondenpoepplan (Amy van der Lee) en een onderzoek naar de haalbaarheid van een crematorium (Kees de Raad) haalden het niet.

[Meer achtergronden in de Culemborgse Courant van 14 november.