• Een van de samenwerkingspartners: Regionaal Archief Rivierenland

    Jan Willem Keij

'Regionale samenwerking onvoldoende in beeld bij raadsleden'

CULEMBORG De Rekenkamercommissie Culemborg heeft onderzocht in hoeverre de samenwerkingsverbanden tussen de gemeente Culemborg en diverse partners (bijvoorbeeld AVRI, Regio Rivierenland, GGD en Regionaal Archief) effectief zijn.  Geconcludeerd wordt dat dit beter kan en dat de raad onvoldoende zicht heeft op het functioneren van de samenwerkingsverbanden.

Samenwerken is volgens de Rekenkamer noodzakelijk. Zo kan huisvuil ophalen, brandweermaterieel aanschaffen of een recreatieschap exploiteren in samenwerking vaak goedkoper. Maar ook de kwetsbaarheid van de gemeente neemt af door samen te werken met anderen. Wil de samenwerking echt effectief zijn dan moet samenwerking onderdeel zijn van het gewone werk. Raadsleden moeten dan ook kunnen beschikken over voldoende inzicht en overzicht over alle belangrijke aspecten die met samenwerking te maken hebben. Alleen dan kan je goed sturen en controleren. Aanbevolen wordt om een volledig en actueel overzicht op te stellen van alle samenwerkingsverbanden. Er moet duidelijk gemaakt worden waarom we het samen willen doen en raadsleden moeten op tijd geïnformeerd worden over ontwikkelingen en kosten.

ONDERZOEKSRAPPORT Het onderzoeksrapport van de rekenkamercommissie is woensdag aan de raad aangeboden. Het rapport komt op de lijst van ingekomen stukken van de raad. Op dit moment is nog niet bekend wanneer het rapport wordt behandeld in de vergadering van de commissie en/of de raad. Het rapport staat op de website van de gemeente: www.culemborg.nl/rapporten-rekenkamercommissie

OVER DE REKENKAMERCOMMISSIE De gemeente Culemborg heeft een onafhankelijke Rekenkamercommissie. Deze commissie onderzoekt de realisatie van het gemeentelijke en door de raad vastgestelde beleid. Ook onderzoekt de commissie of het beleid effectief genoeg is: worden de beoogde doelen wel bereikt? De uitkomsten van dergelijke onderzoeken ondersteunen de raad in zijn kader-stellende en controlerende taken.