• Laatste avondmaal

    nb

Kloostercollege: Brood en wijn in de christelijke mystiek.

29-08-2019, 21:12 | Lezersnieuws | Fransje

Zichtbare tekenen van een onzichtbare werkelijkheid. Dat zijn de sacramenten in de christelijke mystiek, waaronder de eucharistie of het avondmaal. De eucharistie is niet alleen een symbool, het is ook een middel om de verbondenheid met de goddelijke bron te ervaren. Hoe rijk de symboliek van de eucharistie is, wordt duidelijk tijdens dit eerste kloostercollege waarin dr. Matthijs Ploeger vertelt over het ontstaan en de betekenis van dit belangrijke ritueel in de christelijke traditie.

Brood en wijn

De eerste christenen kwamen bij elkaar om Jezus te gedenken op een wijze die hijzelf had voorgedaan tijdens zijn afscheidsmaaltijd voor zijn sterven. Daarbij nam hij brood en wijn en gaf ze als zijn lichaam en bloed te eten en te drinken. Wat bedoelde hij daarmee? En waarom wilde hij tot het eind der tijden in herinnering blijven? Waarom is de eucharistie in de christelijke traditie zo belangrijk?

Matthijs Ploeger

Dr. Matthijs Ploeger is rector van het Oud-Katholiek Seminarie en tevens docent Sacramententheologie. Matthijs is assisterend pastoor in de Oud-Katholieke Parochie Egmond.

Praktische informatie

Dit is het eerste kloostercollege in een reeks van zes. Het college wordt gehouden op woensdag 4 sept om 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur met koffie en thee) in de Oud Katholieke Kerk, Varkensmarkt 20, Culemborg. Kosten: 3 euro. Opgave graag via StadskloosterCulemborg@gmail.com.

Stadsklooster Culemborg biedt ruimte aan verstilling, bezinning en bezieling op basis van de christelijke mystiek.