• Martin Smaling

Rijkswaterstaat plant nieuwe bomen na kapfout in Redichemsche Waard

CULEMBORG Rijkswaterstaat maakt samen met enkele Culemborgse belangenorganisaties een plan voor het planten van nieuwe bomen in de Redichemsche Waard. Waar de begroeiing uitgedund had moeten worden in het kader van landelijke waterveiligheidsprogramma Stroomlijn, is per ongeluk alle begroeiing weggehaald. Rijkswaterstaat betreurt de fout. Het planten van de nieuw bomen staat gepland voor dit najaar.

Marjolijne Herbergs van Rijkswaterstaat: ,,Bij het overzetten van de gegevens van de vergunning naar het uitvoeringsplan is er iets mis gegaan. Hierdoor zijn aan de zuidkant van de Afgraving per ongeluk ongeveer 15 tot 20 knotwilgen gekapt. Op de oever is alle begroeiing weggehaald, waar alleen gedund had moeten worden. En er zijn negen fruitbomen gekapt. De rest van de begroeiing is wel volgens de vergunning gekapt. We betreuren deze fout en maken samen met Culemborgse belangenorganisaties een herstelplan."

Rijkswaterstaat is in inmiddels in gesprek met de gemeente Culemborg, met de terreineigenaar en met diverse partijen in de omgeving over een herplant dit najaar. Eind deze maand is duidelijk hoe het herstelplan eruit komt te zien. Dan moet duidelijk zijn op welke boomsoorten de keuze valt, waar ze komen en hoe er geplant wordt.

RESTERENDE WERKZAAMHEDEN TIJDELIJK GESTOPT De nog resterende werkzaamheden in de Redichemsche Waard zijn tijdelijk stilgelegd. De boomstronken die op korte termijn zouden worden gefreesd, blijven voorlopig staan. In ieder geval totdat het herstelplan klaar is.

Het waterveiligheidsprogramma Stroomlijn verbetert de doorstroming van de rivieren door begroeiing in de uiterwaarden te verwijderen op plekken waar de rivier bij hoogwater het snelst stroomt. Dit vermindert de kans op overstromingen. Het uiterwaardengebied langs de grote rivieren beslaat in totaal 60.000 hectares. Circa 900 hectare daarvan wordt gekapt. Dit betekent dat 98% van de begroeiing in de uiterwaarden blijft staan. Stroomlijn zorgt volgens Rijkswaterstaat voor 5-10 centimeter waterstandsdaling bij extreem hoog water. Dit vergroot de veiligheid van vier miljoen mensen die langs de grote rivieren wonen.