• Martin Smaling

Rioleringsplan Culemborg anticipeert op klimaatverandering

CULEMBORG De gemeenteraad van Culemborg besluit binnenkort over een nieuw gemeentelijk Rioleringsplan dat geldt tot 2023. De drie hoofdpunten in dat plan zijn het op orde houden van het huidige stelsel, anticiperen op klimaatverandering en een duurzame kostendekkende rioolheffing. Met dit plan is Culemborg voorbereid op verwachte extreme weersomstandigheden.

Volgens de Wet Milieubeheer is elke gemeente verplicht om een gemeentelijk rioleringsplan te hebben. Het vorige plan had een looptijd van 2014 tot en met 2018. Het nieuwe plan loopt van 2019 tot en met 2023. In dit nieuwe plan ligt naast de afvoer van afvalwater, de nadruk vooral op klimaatadaptatie en een goed werkend watersysteem. In het plan staat wat de gemeente doet als het gaat om stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater.

Nederland krijgt steeds vaker te maken met perioden van extreme droogte of juist hevige regenval. Waterveiligheid, wateroverlast, droogte en hittestress zijn onderwerpen die steeds hoger op de agenda staan. Met de (her)inrichting van de openbare ruimte houdt de gemeente daar rekening mee.

KOSTEN Tot 2023 wordt er voor ruim 5,8 miljoen euro geïnvesteerd in rioolvervangingen, afkoppeling, vervanging van pompen en gemalen, en verbeteringen om voorbereid te zijn op veranderingen in het klimaat. Circa 1,5 miljoen hiervan is voor maatregelen die bijdragen aan de klimaatbestendige (her)inrichting van Culemborg. Om de kosten in de toekomst te kunnen betalen, is tot en met 2048 een stijging van de rioolheffing van 2 euro per jaar nodig.