RK-basisschool De Palster is een Gezonde School

RK-basisschool De Palster heeft het vignet Gezonde School behaald. Het vignet Gezonde School is een erkenning voor scholen die de gezondheid van leerlingen verbeteren.

Met het vignet wil de school aan leerlingen en hun ouders laten zien dat zij de gezondheid van leerlingen en leerkrachten erg belangrijk vindt.

Werken aan gezondheid op school loont. Het draagt bij aan betere schoolprestaties, minder schooluitval en een gezondere leefstijl. Zo zorgt Basisschool De Palster voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én heeft de school aandacht voor de persoonlijk en sociale ontwikkeling van de kinderen. Bovendien heeft de school speciale aandacht voor het thema sociale emotionele ontwikkeling.

Hiervoor worden de volgende activiteiten ingezet : Methode Leefstijl, sociale vaardigheidstraining, gedragsspecialist, kapstokregels en het omgangsprotocol. Op basisschool De Palster wordt ook gebruik gemaakt van de no-blame methode 'Sta op tegen Pesten'. Hierdoor wordt pestgedrag vroegtijdig gesignaleerd en adequaat aangepakt.

De kinderen op De Palster ontwikkelen zich in een door de GGD erkende gezonde en veilige leeromgeving. In hetzelfde kleinschalige gebouw is ook peuterspeelzaal De Rakkertjes en de gelijknamige buitenschoolse opvang gevestigd. Ook andere kinderen dan van basisschool De Palster kunnen de prettige sfeer dagelijks komen ervaren bij de buitenschoolse opvang De Rakkertjes.

Directeur Justin Huisman van R.K. Basisschool De Palster is trots om directeur van een Gezonde School te zijn. ,,Vanaf nu hangt op onze gevel van de school het logo Gezonde School. Zo kan

iedereen op het schoolplein zien dat op basisschool De Palster, met de inpandige peuterspeelzaal De Rakkertjes en buitenschoolse opvang de Rakkertjes, de gezondheid van kinderen extra belangrijk is."

Meer informatie: www.rk-depalster.nl