• SRC

RTV Betuwe en SRC willen streekomroep vormen

CULEMBORG Op verzoek van de gemeente Culemborg en de nieuwe gemeenten Vijfheerenlanden en West Betuwe hebben de publieke omroepstichtingen RTV Betuwe en SRC onderzocht of de huidige omroepen kunnen worden omgevormd tot een streekomroep voor het hele gebied.

Op 22 mei hebben RTV Betuwe en SRC een gezamenlijk advies uitgebracht aan de gezamenlijke gemeentebesturen in de regio. In het advies wordt voorgesteld om met ingang van 1 januari 2019 een streekomroep te vormen waarin de huidige organisaties van RTV Betuwe en SRC opgaan. De huidige organisatie van SRC zal de basis vormen van de nieuwe streekomroep. De omroep zal voldoen aan de voorwaarden die de Mediawet en het Commissariaat voor de Media stellen en zal de zendmachtigingen voor de gemeenten Buren, Culemborg, Vijfheerenlanden en West Betuwe aanvragen. Met de vorming van de streekomroep wordt tegemoet gekomen aan de gemeentelijke wens om na de herindelingen een professionele, krachtige en voor de gehele streek representatieve publieke omroep te hebben