• Emmie Nuijen

Samen werken aan de Rijn Maas rivierendelta

TIEL De HollandDelta WWIC17 Conference gaat op maandag 13 maart in de Tielse Agnietenhof en Bellevue van start. Het is voor de tweede maal dat deze conferentie plaatsvindt. De organisatie biedt de deelnemers een uniek programma, waarbij het samenwerken aan de Rijn Maas rivierendelta centraal staat. De Rijn Maas rivierendelta is het gebied waar rivieren met verschillende riviertakken de zee instromen: het gebied van de grote rivieren Waal en Maas en Rijntakken als de IJssel, Kromme Rijn en Vecht en de Haringvliet.

Tijdens de HollandDelta WWIC17 Conference worden de platformen voor samenwerking als HollandDelta Destinatie, Rijn Maas delta Nationaal Park en de Rijn Maas delta aspiring UNESCO Global Geopark gebruikt om in werkateliers te werken. Marco de Haas en Gepco de Kruijff zijn kwartiermakers van het eerste uur en belichten enthousiast de aanstaande werkconferentie.

Marco: ,,De Rijn Maas delta is een wereldwijd uniek gebied waar twee grote continentale Europese rivieren bij elkaar komen en uitstromen naar de zee. De dynamiek in de delta maakt dat het toeristisch heel aantrekkelijk is om bezoekers te ontvangen en hen de verhalen van het verleden, heden en toekomst van delta te laten ervaren. HollandDelta ondersteunt ondernemers en bewoners om in de Rijn Maas delta een Nationaal Park van 1000 km2 te realiseren. Hiervoor wordt de nieuwe deltanatuur langs de rivieren, ontstaan als gevolg van een grote waterveiligheidsopgave, gebruikt. HollandDelta verwacht dat de toeristische sector in de Rijn Maas delta over een aantal jaren de grens van vijf miljard euro aan bestedingen zal doorbreken. Dan zou de bestemming op vergelijkbaar niveau zitten als het Nederlandse deel van De Wadden. ''

Daarnaast gaat de huidige aspirant UNESCO Global Geopark status, voor de Rijn Maas delta, volgens Gepco voor een versnelling zorgen. Bijzondere landschappen en natuurgebieden worden verbonden door plaatsen met bijzondere cultuur-historie met route-netwerken, evenementen en verhaallijnen te verbinden. HollandDelta verwacht dat de Rijn Maas delta als Global Geopark, in de nabije toekomst erkent door UNESCO, de trots bij bewoners zal aanwakkeren en veel waardering van bezoekers zal oogsten.

Marco: ,,Dit jaar staat de werkconferentie in het teken van samenwerken. We zien een enorme hoeveelheid aan energie en initiatieven bij mensen en kunnen deze nu extra kracht geven. We willen een duurzame vorm van toerisme inzetten om het gebied met de kwaliteiten in zijn kracht te zetten. Mensen die de verhaallijnen en onze strijd met water met eigen ogen willen aanschouwen, kunnen genieten van landschappen, natuur en cultuur-historie, die hier volop aanwezig is.''

Stakeholders van de Rijn Maas delta komen momenteel twee keer per jaar bijeen om het samenwerken verder te ontwikkelen. In het voorjaar tijdens de werkconferentie in Tiel en in het najaar voor een tour door de delta om verschillende locaties en ondernemers te bezoeken. Ondernemers en actieve inwoners met passie voor toerisme, cultuur-historie, natuur en landschap en locale economie zijn van harte uitgenodigd om ook een bijdrage te leveren en hun inzichten te delen met anderen.

Gepco: ,,De organisatie ondersteunt de veerkracht van mensen om zelf een vitale, duurzame en leefbare delta te realiseren. Als toeristische bestemming loopt het 5000 km2 werkgebied van HollandDelta van Gelderse Poort naar Haringvliet inclusief Rijntakken als de IJssel, de Kromme Rijn en de Vecht. HollandDelta investeert in kennis en kunde om partijen te laten samenwerken en innoveren."

Meer informatie over de tweede HollandDelta Conferentie: www.WWIC17.nl.