• Gemeente Culemborg

Samen werkt beter

Of het nu gaat om het opstellen van gezondheidsbeleid of hoe een nieuwe wijk er uit moet komen te zien: de norm moet samenwerken zijn. Omdat de ander vragen "waar kan ik jou versterken" altijd beter werkt dan iets alleen verzinnen en van bovenaf opleggen. De gemeente doet dat én heeft daar nog veel in te leren.

Successen zijn er, zoals het Cultuurfonds en de samenwerking tussen sportverenigingen en de gemeente. Het gaat ook wel eens niet goed, zoals bij het fietspad aan de Prijsseweg. Daar hebben inwoners het gevoel gekregen dat de gemeente niet naast ze staat maar tegenover en dat ze nu tégen de gemeente moeten strijden. Zonde. Het college heeft beterschap beloofd en gaat net zo lang met bewoners om tafel tot ze er uit zijn.

Dat brengt me tot de voorwaarden van samenwerken. De houding van politieke partijen is daarin heel erg belangrijk. Zij moeten kritisch blijven op het college en tegelijkertijd betrouwbaar zijn naar de stad. Luisteren naar wat er leeft en tegelijkertijd eerlijk zijn in de verwachtingen. Dat is ook de reden waarom ik verbijsterd ben dat het CDA, dat acht jaar lang voorstander is geweest van de ontwikkelingen rond het spoor, nu opeens zich daar enorm tegen verzet. En niet vraagt hoe spoor en binnenstad elkaar kunnen versterken. Want dat er iets moet gebeuren in de Spoorzone, dat is helder. En dat er iets in de binnenstad moet, ook. Maar dat lukt alleen als de twee elkaar niet bestrijden, maar versterken.

Voor die binnenstad is een flinke zak geld beschikbaar, in het nieuwe plan Spoorzone zijn de risico's nog beter afgedekt. Als je dan als politieke partij mensen oproept om mee te denken met een heel nieuw plan omdat je denkt dat het je stemmen oplevert, toon je je volstrekt onbetrouwbaar. En juist betrouwbaar zijn, is de belangrijkste voorwaarde voor samenwerken.

Marinka Mulder

Fractievoorzitter PvdA Culemborg

marinka.mulder@gmail.com