Schoolgebouwen worden gesloopt... of toch niet?

CULEMBORG Nu de Brede School Oost aan de Parklaan in gebruik is genomen, hebben de oude schoolgebouwen van de Koning Willem Alexanderschool (KWA) en de Kaardebol geen functie meer. Beide gebouwen zijn 40 jaar oud en blijkbaar is dat de economische levensduur van openbare gebouwen uit de jaren '70. Plannen om de KWA de komende twee jaar te behouden om er initiatieven van inwoners tijdelijk een plek te bieden, zijn volgens de gemeente niet haalbaar. De gemeente gaat de gebouwen daarom slopen. Nog deze maand wordt het asbest in beide gebouwen verwijderd waarna de sloop van de opstallen van de Kaardebol start in de laatste week van augustus. Voor de KWA is de datum van de sloop van de opstallen nu nog niet bekend.

Tot zover lijkt alles in kannen en kruiken, maar nu heeft Centrum de Meer zich bij de gemeente gemeld. De stichting zag eerder deze maand voormalig zwembad de Meer aan haar neus voorbijgaan en heeft nu haar zinnen gezet op het leegstaande schoolgebouw van de KWA om daar alsnog een deel van haar plannen te kunnen realiseren. Inmiddels heeft er een gesprek tussen de gemeente en Centrum de Meer plaatsgevonden maar een meningsverschil over de gebruikskosten lijken voorlopig de spelbreker te zijn. Of de gemeente de sloop, in afwachting van eventuele vervolggesprekken, voorlopig op de lange baan zal schuiven is nog niet bekend. Wordt vervolgd.