• Brigitte Vergouwen

Schuldhulpmaatje hard nodig

CULEMBORG Schuldhulpmaatje Culemborg bestaat 5 jaar. Even enthousiast als betrokken vertellen drie coördinatoren van Schuldhulpmaatje Culemborg (SHM), Dirk Vonk, Felicia de Leng en Jan van Kats over wat zij in die vijf jaar meemaakten.

door Brigitte Vergouwen

Bijna 1 op de 5 huishoudens heeft risicovolle of problematische schulden. Samenwerken staat centraal. Er werken nu 38 vrijwilligers voor SHM. Van Kats ,,Wij komen bij de mensen thuis. Daardoor zien wij meer. Wij kunnen goed inschatten wat er speelt en wat mensen nodig hebben. In de afgelopen vijf jaar zijn zo'n 200 trajecten gestart, waarvan er nu zo'n 75 lopen. En nog is er een wachtlijst." Vonk: ,,De samenwerking met andere partijen zoals schuldhulpverlening van de gemeente is goed. We hebben nauw contact."

NIET VANZELF De Leng: ,,Schuldhulpmaatje is een landelijke organisatie vanuit de samenwerking tussen verschillende kerken. Als lokale afdeling koppelen wij maatjes aan hulpvragers, mensen met een hulpvraag dus." Volgens Vonk is het niet vanzelf gegaan. ,,Vanuit ons werk voor de kerk hadden Felicia en ik contact. Bij Felicia kwamen mensen geregeld met het verzoek om geld, broodgeld. Wij wilden weten wat er speelde bij die mensen, gingen bij hen langs. Zo kwamen we op het idee van een afdeling in Culemborg."

Vonk denk dat een aantal van de hulpvragers zich ,,met onze hulp" zal aanmelden bij de gemeentelijke schuldhulpverlening. ,,De begeleiding door het maatje is dan intensief tot de schuldenregeling gestart is. Je ziet mensen actiever en meer zelfredzaam worden als er rust komt in de financiële situatie. Dat geeft ons als maatjes veel voldoening. " Vonk heeft vanuit de praktijk een punt van verbetering: ,,Voorheen konden mensen voor aanvraag van een uitkering in Culemborg terecht. Nu is dat in Tiel. Mensen hebben al weinig geld. Werknemers van de gemeente Culemborg gaan nu naar Tiel om daar mensen uit Culemborg te helpen. Waarom niet twee ochtenden in de week hier een loket openen?"

Als schuldhulpmaatje krijg je een driedaagse cursus. Maatje zijn kost een dagdeel per week. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via coordinator@shmculemborg.nl

Op de foto: Grondleggers Felicia de Leng en Dirk Vonk zijn trots op wat de maatjes in vijf jaar tijd hebben bereikt.