• ccarstadskantoor2.jpg
    Stadskantoor

    Janus Visser/BDU

Schuldhulpverlening krijgt extra capaciteit

CULEMBORG Gemeente Culemborg gaat extra capaciteit inzetten om de wachttijd voor schuldhulpverlening van vijf maanden terug te dringen. De gemeenteraad had hiertoe op donderdag 28 oktober een motie van het CDA aangenomen waarmee urgentie aan de aanpak is gegeven.

De gemeente Culemborg heeft een gemiddelde wachttijd van vijf maanden voor schuldhulpverlening. Na aanmelding volgt er binnen vier weken een intakegesprek. Daarna is het wachten. In 2016 is de gemeente gestart met het begeleiden van minnelijke trajecten. Dit betekent dat zij bemiddelt tussen schuldeiser en degene met schulden. De wachttijd is sinds 2016 opgelopen.

Volgens Nicolien de Geus (CDA) is er momenteel te weinig capaciteit om de wachttijden terug te dringen. Zij legt uit: ,,Vanuit de stad horen wij dat de wachttijden toenemen. Al eerder hebben we het college hiernaar gevraagd. In 2016 hebben we samen met PvdA, GroenLinks en VVD een motie ingediend. Steeds kregen we te horen 'vertrouwen te hebben'. Het gaat om een kwetsbare groep inwoners en we willen de vrijwilligers die zich voor deze groep inzetten blijven motiveren."

In een reactie laat de gemeente weten dat de wachtlijsten om meerdere redenen zijn opgelopen. Belangrijke oorzaak is dat er in samenwerking met derden naar een oplossing voor de problemen bij mensen met schulden wordt gezocht. Ook legt gemeente Culemborg de nadruk op het geven van duurzame hulp om te voorkomen dat mensen terugvallen en opnieuw in de schulden komen. Daarnaast zet de gemeente steeds meer in op het voorkomen dat mensen in de schulden komen en traint zij de leden van het sociaal wijkteam om oog te hebben voor de financiële kant van een hulpvraag.

Begin 2017 is het team schuldhulpverlening al uitgebreid met 1,44 fte. De gemeente gaat als extra capaciteit tijdelijk een extra schuldhulpverlener aannemen en werken met een budgetcoach die gezinnen kan begeleiden die met minder zware problematiek te maken hebben.