• De Culemborgse zwemjeugd, in grote getale aanwezig bij de raadsvergadering, vindt het sluiten van het zwembad geen optie.

    Tanja Moody

'Sluiting van De Waterlinie is geen optie'

CULEMBORG De ontwikkelingen rond de mogelijke sluiting van zwembad De Waterlinie volgen elkaar snel op. Op de valreep zijn alternatieve plannen gepresenteerd, zowel door Stichting Zwembad Culemborg (SZC) als door de ChristenUnie. In het SZC-plan blijft SZC eigenaar van het zwembad, maar de exploitatie wordt overgelaten aan een professionele organisatie. Door onder andere minder af te schrijven en een lage reservering voor onderhoud in de begroting op te nemen, kan het zwembad in de komende jaren open blijven. Het voorstel wordt door SZC nog in de markt getoetst.

door Tanja Moody

Op donderdag 20 juni neemt de raad een besluit over de toekomst van het pas vier jaar oude zwembad. Naar verwachting wordt in het aanstaande fractieoverleg van aanstaande donderdag nog bekeken op welke punten de fracties het raadsvoorstel via amendementen en moties nog zouden willen aanpassen.

De commissievergadering van afgelopen donderdag stond vooral in het teken van vijf aangrijpende betogen namens het grote aantal gebruikers van het zwembad. Volgens SZC zijn dat er iedere week 1300 (!). Het gaat om de twee scholen, diverse verenigingen, gezinnen, mensen met een beperking of met lichamelijke klachten, een groeiende groep ouderen, de niet binnen een vereniging georganiseerde baantjeszwemmers en vooral veel kinderen door de zwemlessen.

BETROUWBAARHEID Gijs Kramer Freher, in november nog benoemd tot lid van de Orde van Oranje-Nassau voor zijn verdiensten voor het zwemonderwijs in Culemborg, zou het 'verschrikkelijk' vinden als er geen zwembad meer zou zijn. Als dat gebeurt, zal hij de onderscheiding niet meer in ere kunnen dragen en het doosje aan de burgemeester teruggeven. Berrie Zomerhuis doet namens de groep ouderen van 60-90 jaar een klemmend beroep op de politiek, omdat er geen alternatief is voor deze groep door de beperkte mobiliteit. Nanja van der Vegt geeft een inkijkje in wat sluiting voor haar jonge gezin zou betekenen. Jacobijn Prinsen, die spreekt namens alle 'georganiseerde' gebruikers, verwijst naar aspecten in de Sociale, Zorgzame en Duurzame Stad van het Raadsprogramma 'Ruimte voor de Stad'. ,,Wil de gemeenteraad betrouwbaarheid uitstralen, dan moet de raad zich houden aan het ondertekende programma en het voortbestaan van het zwembad mogelijk maken."

EMOTIES De publieke tribune was afgeladen vol en bezoekers konden via een extra scherm in de burgerzaal meekijken. Spandoeken zichtbaar ophangen en klappen en joelen was echter verboden om het politieke proces zo min mogelijk te laten beïnvloeden. Dat maakte de woordkeuzes en nuances des te belangrijker om zoveel mogelijk recht te doen aan alle emoties en om het enorme belang goed weer te kunnen geven. SZC-voorzitter Hannie Treffers stelt, dat het voorstel van het college voor sluiting per 1 juli 2020 tot grote verbazing en ontzetting heeft geleid binnen het bestuur. Volgens haar was sluiting nooit aan de orde. Het kwam als een donderslag bij heldere hemel. Opmerkelijk, omdat SZC deel uit maakt van de stuurgroep, waar ook de gemeente en onderzoeksbureau Praesentis aan bijdragen. Daar bovenop is ook de raad overdonderd door de recente ontwikkelingen. Waarom komt SZC nu pas met het het voorstel? Waarom heeft SZC de kans – als eigenaar van Zwembad De Waterlinie - niet veel eerder aangegrepen? Hoe kan het zwembad nu alsnog open blijven binnen de kaders, terwijl uit de door Praesentis onderzochte scenario's blijkt dat in alle gevallen er veel geld bijgelegd moet worden? Waarom liggen de cijfers zo ver uit elkaar?

SUMMIER Ook wethouder Simon Buwalda krijgt de nodige kritiek vanuit de raad over zich heen. Wat vindt hij van de inbreng van de gebruikers? Heeft hij wel goed nagedacht over de consequenties en de maatschappelijke gevolgen? Wat stelt hij voor als alternatief en wat kost dat dan? ,,Ontzettend pijnlijk en zuur", want de politiek is veelvuldig gewaarschuwd, al voor de eerste paal de grond inging, zo reflecteren enkele raadsleden. Wethouder Simon Buwalda reageert echter summier in zijn reactie. Het voorstel is zoals het er ligt. Op 20 juni moet een uitspraak komen, want anders is er sowieso geen zwembad meer. SZC krijgt met hulp van het eenmalige budget tijd en ruimte om plannen te maken. Verder is het aan de raad om de kaders te maken en niet aan het college. SZC is nu aan zet om aan de slag te gaan. Op verzoek van SP kon Buwalda niet toezeggen om al voor 20 juni te komen met een (financieel) overzicht van de maatschappelijke gevolgen. Eén van de insprekers reageert emotioneel door te roepen dat de 'wethouder echt niet weet wat sluiting betekent'. Zij begrijpt niet waarom het zwembad – binnen alle afwegingen - de dupe moet zijn. Hannie Treffers wil nu vooral snel duidelijkheid. Door de situatie gaan personeelsleden weg en ouders kijken al elders naar zwemlessen. Om het plan te laten slagen, vraagt SZC onder andere om een extra overbruggingskrediet en een startbedrag voor de exploitatie. Volgens Daniel Jumelet (CU) is het op 20 juni vooral van belang om af te spreken hoe het extra jaar in te vullen en wat ieders rol is: ,,De discussie moet vooral daarover gaan!".