• Op maandag 30 april werd druk gewerkt aan de hoofdlijnenmatrix voor het raadsakkoord

  Tanja Moody
 • Op maandag 30 april werd druk gewerkt aan de hoofdlijnenmatrix voor het raadsakkoord

  Tanja Moody
 • Op maandag 30 april werd druk gewerkt aan de hoofdlijnenmatrix voor het raadsakkoord

  Tanja Moody
 • Op maandag 30 april werd druk gewerkt aan de hoofdlijnenmatrix voor het raadsakkoord

  Tanja Moody
 • Op maandag 30 april werd druk gewerkt aan de hoofdlijnenmatrix voor het raadsakkoord

  Tanja Moody
 • Op maandag 30 april werd druk gewerkt aan de hoofdlijnenmatrix voor het raadsakkoord

  Tanja Moody

Sociaal, groen, leefbaar en ondernemend Culemborg

CULEMBORG 'Een sociale stad, een groene stad, een leefbare stad en een ondernemende stad' zijn voorlopig de vier hoofdthema's waaraan de gemeenteraad gaat werken in het raadsakkoord. Daarnaast is tijdens de vervolgbijeenkomst op maandag 30 april de hoofdlijnenmatrix opgesteld, die duidelijker maakt waar de overeenkomsten en verschillen zitten tussen de fracties. Elke fractie gaat de matrix komende week invullen. Ook zijn de vervolgdata vastgelegd, waarop de raad gezamenlijk verder werkt aan het raadsakkoord.

door Tanja Moody

Als huiswerk kregen alle acht fracties de opdracht mee twee kernopgaven (met subthema's) te benoemen voor de politiek maatschappelijke agenda. Dit zijn de onderwerpen die ze het meest belangrijk vinden en waar met andere fracties (nog) geen overeenstemming over is. De VVD trapt af met mobiliteit en economische structuur. De SP voor zorg en ondersteuning en wonen. D66 voor duurzaamheid en mobiliteit. CDA voor ondernemend en duurzaamheid, met de notitie dat zorg voor hen belangrijker is, maar dat daar al een goede basis ligt. Culemborg Centraal gaat voor werkgelegenheid en wonen. De ChristenUnie voor jeugd en behoud van culturele en sportvoorzieningen. Culemborg van Nu voor duurzaamheid en sociale stabiliteit. PvdA: veiligheid en bestaanszekerheid. Tenslotte: GL voor sociale stad en duurzaamheid.

Na het clusteren op basis van de belangrijkste sub-thema's en onderlinge discussie worden de vier kernthema's bepaald en – vrij soepel - de overkoepelende termen bedacht: sociaal, groen, leefbaar en ondernemend. Rondom deze hoofdthema's worden in de volgende bijeenkomst 'kringen' gevormd, die een thema gaan uitdiepen, interne en externe expertise gaan uitnodigen en teksten voor het raadsakkoord gaan opstellen. De uitkomsten van de hoofdmatrix met alle relevante onderwerpen en waar onderling nog verschillen zijn en dus politiek van belang, dienen ter ondersteuning van het proces. Voor de voorbereiding voor het 'democratisch akkoord', wat onder meer de omgang met de stad inhoudt, melden zich aan: Amy van der Lee (VVD), Conny de Laat (GL), Rinske van Noortwijk (D66), Daniel Jumelet (CU), Monica Wichgers (CvN) en Nicolien de Geus (CDA).

STOPPEN Waar zou iedere fractie mee willen stoppen in het huidige beleid? Veruit de meeste aandacht gaat uit naar het tegengaan van verdere stadsuitbreiding na Parijsch (GL, D66, PvdA). De VVD ziet het geld voor internationale duurzame ontwikkeling liever besteed aan innovatieve duurzame ontwikkeling. Voor SP is de stadspromotie een doorn in het oog. CvN wil geen verdere bezuinigingen meer op het ambtelijke apparaat. CU ziet te veel gemeenschappelijke regelingen en wil daar anders mee omgaan. CC vindt dat de gemeente te veel rechtszaken tegen haar burgers voert en denkt dat de gemeente dat anders zou moeten benaderen. CDA zoekt het graag in de 60 moties die nog open staan: ,,Hoe rijmen die nog in het raadsakkoord naar de toekomst?"

PLANNING De volgende data zijn: ma 7 mei (kringen vormen rond de opgaven, bespreken hoofdlijnen matrix, presentatie financieel beleid), ma 14 mei (bijeenkomst kringen en start democratisch akkoord), za 19 mei (eerste voorstel opgaven), do 14 mei (opleveren voorstellen en bespreken in de raad, hoofdlijnen akkoord bespreken), ma 25 mei (opgaven teksten beslissen in de raad, hoofdlijnen raadsakkoord en democratisch akkoord). Van 28 mei tot 7 juni is er gelegenheid voor meer gesprekken en ad hoc invullen. Do 7 juni (formeel besluiten tot raadsakkoord - opgaven en hoofdlijnen - democratisch akkoord en presentatie wethouders).