• Thijs Heemskerk (SP) liet weten niet positief te zijn en haakte af

    Gemeente Culemborg

SP haakt af; vier kandidaatwethouders voorgedragen

CULEMBORG Het al maanden durende formatieproces loopt ten einde en knettert naar de laatste fase. Naar verwachting worden op 28 juni tijdens de één-na-laatste raadsvergadering voor het reces, vier wethouderskandidaten voorgedragen en de portefeuilleverdeling bekend gemaakt. Tevens zal het raadsvoorstel voor het inhoudelijke en democratische akkoord 'Ruimte voor de stad' worden ingebracht.

door Tanja Moody

Uit de terugkoppeling van formateur Jan Greeven na de tweede ronde gesprekken, blijkt dat kandidaatwethouders Joost Reus (GroenLinks), Monica Wichgers (Culemborg van Nu) en Collin Stolwijk (D66) op voldoende steun mogen rekenen. Als vierde kandidaat heeft de in Culemborg relatief onbekende Simon Buwalda (CDA) zijn voorkeur boven Daniel Jumelet (CU). Op voorstel van Tim de Kroon (GroenLinks) mogen alle fracties met kandidaten nader kennismaken en hun voorkeur uiterlijk woensdagavond kenbaar maken.

Het CDA heeft intensief gezocht naar een kandidaat die past in een college dat uitvoering kan geven aan de vernieuwende manier van werken, vertelt Nicolien de Geus (CDA). Voormalig wethouder in Zaltbommel Simon Buwalda is jong, benaderbaar en enthousiast en voldoet aan de profielschets communicatief, toegankelijk, proactief, constructief en dienstbaar. Aan de andere kant vertelt Daniel Jumelet enthousiast te zijn geworden tijdens het formatieproces omdat het gevolgde 'democratisch proces hem na aan het hart ligt'.

Als gevolg van de bekendmaking, laat Thijs Heemskerk (SP) weten niet positief te zijn en af te haken. Na het vertrek van de VVD uitte hij al twijfels. Een bestuurlijke vernieuwing met andere werkwijzen zou volgens hem moeten leiden tot een andere samenstelling van het college. ,,Onze drang naar vernieuwing is uit ontevredenheid hoe het afgelopen raadsperiode is gegaan tussen college en raad. Zijn dezelfde mensen nu wel in staat om namens alle fracties het gezicht naar de stad te zijn? Ook is de uitbreiding naar 3,6 FTE niet logisch, omdat de raad leidend wil zijn en het geld beter naar raadsondersteuning kan gaan.''

Vooral vanuit GroenLinks maar ook D66 is er weinig begrip voor het SP-standpunt. Vooral als Thijs Heemskerk kolen op het vuur gooit door te stellen 'dat het raadsakkoord beter als onderlegger gebruikt kan worden en we over kunnen gaan tot ouderwetse coalitievorming.' Voor Tim de Kroon is dat geen optie. ,,Dit is juist wat we de komende jaren gaan doen!" Rinske van Oortwijk (D66) suggereert dat SP alle kansen heeft gehad om mee te schrijven aan de spelregels (en het akkoord). Ook bij Conny de Laat (GL) is de teleurstelling voelbaar. ,,Erg jammer na alle door iedereen als waardevol ervaren inhoudelijke gesprekken. Het raadsprogramma biedt mooie kansen."