Spoorzone vervolg

De spoorzone heeft de raad in zijn greep. Binnenkort beslist de raad over het bestemmingsplan van het stationsgebied. Dit plan heeft invloed op de stad als geheel, positief en negatief. Tijdens het debat bleken de meningen van de raadsleden zover uiteen te liggen, dat een langere periode is uitgetrokken voor meningvorming.

Bij grootscheepse veranderingen zijn negatieve geluiden altijd sterker dan de positieve. De meest gevreesde negatieve invloed is die van het vertrek van de Albert Heijn uit de binnenstad naar het stationsgebied. Daarnaast is de kritiek dat de bezuinigingen het plan hebben uitgehold, waardoor de geplande verbinding tussen de beide stadsdelen met tunnels, niet meer uit de verf komt.

Maar welk probleem lossen we eigenlijk op met het plan. Vooral de verkeersdoorstroming in de stad en de rommelige situatie rondom het spoor. De gemeente heeft hier vrijwel geen grond in eigendom en is dus voor beiden afhankelijk van de medewerking van de grondeigenaren.

Als we in staat zijn om de bezwaren en de voordelen zo goed mogelijk te verenigen, zijn we als stad als geheel beter af. Daarom hier enkele voordelen van het plan:

Herontwikkeling van het gebied leidt tot betere verkeersverdeling: een deel van het verkeer hoeft niet meer aan oostzijde van het spoor te zijn, betere parkeerverdeling, betere doorstroming op de rotondes en een aansluiting van de Parallelweg op de provinciale weg.

Een grote Albert Heijn in de spoorzone werkt positief op de ontwikkeling van dat gebied. Het steekt het vuur aan van de eerste fase, waarna de andere fasen zullen volgen. Dat is ook gunstig voor bijvoorbeeld De Gelderland.

Laten we hoe dan ook werken aan een andere visie op de binnenstad, zonder afhankelijkheid van een supermarkt. Niet om het huidige aanbod in stand te houden, maar om ondernemers te faciliteren zich aan te passen aan veranderende omstandigheden. Dus actief meedenken met ondernemers. Investeren in een mix van winkels, horeca, wonen en werken  (zzp-hub, etc.). En investeren in een andere invulling van de voedsel-detailhandel (met de natuurwinkel, fairtrade, biologische en streekproducten.) Dit laatste is veel moeilijker met een grote supermarkt in het gebied. Een nieuwe invulling van de (te koop staande) Barbara-kerk kan hier wellicht een grote impuls aan geven.

De komende periode worden de visies gescherpt. Die worden vollediger als de stad zich mengt in de discussie. Die ruimte wordt nu geboden. D66 gaat graag in gesprek.

Rinske van Noortwijk

Raadslid D66

noortwijk@greenwish.nl

Label:

Spoorzone