• THEO VAN DAM CULEMBORG
  • THEO VAN DAM CULEMBORG
  • THEO VAN DAM CULEMBORG
  • THEO VAN DAM CULEMBORG
  • THEO VAN DAM CULEMBORG
  • THEO VAN DAM CULEMBORG
  • THEO VAN DAM CULEMBORG

Spoorzonedebat levert geen nieuwe inzichten op

CULEMBORG De Culemborgse raadsleden hebben een gezamenlijk debat gevoerd over het al dan niet vaststellen van het bestemmingsplan om de spoorzone rond het station een upgrade te geven. Bij groen licht verhuist Albert Heijn van de Boerestraat naar de westzijde van het station, komen er zes nieuwe stationsgerelateerde winkels van 100 m2 per stuk bij, krijgt de voormalige meubelfabriek Gelderland een nieuwe bestemming en kan er makkelijker geparkeerd worden.

door Neeltje van Triest

@neeltjevt

Voor het debat uit maakten ondernemer Giel Smits en vertegenwoordiger Harry Buur van Belangenbehartiging Culemborg gebruik van hun spreekrecht. Zij benadrukten de negatieve gevolgen van het plan en spraken hun vrees uit als het toch tot uitvoering zou komen.

Het CDA sprak over leegloop, leegstand en een gevoel van onveiligheid. De VVD benadrukte de afweging tussen marktwerking en algemeen belang. De PvdA vindt de Spoorzone wel een plek met potentie maar mist een samenhangende visie op de economische dragers van de stad, terwijl de SP aandacht vroeg voor de versobering van het plan. D66 benadrukt de kans om het gebied kwalitatief een goede uitstraling te geven en wijst op toekomstige bouwnijverheid en werkgelegenheid. De CU spreekt over verbrokkeling van het oorspronkelijke plan en noemt het een project waarbij alle samenhang is verloren. GroenLinks vraagt zich hardop af waarom Emté en Plus wel mogen uitbreiden en Albert Heijn niet. Maar de toegangspoortjes bij de voetgangerstunnel zijn wel een doorn in het oog. Ook de oppervlakte van de zes stationsgerelateerde winkels vindt deze partij te hoog gegrepen. Culemborg Centraal is voor winkels en een bruisende binnenstad en tegen verhuizing van Albert Heijn.

Geen enkele partij kwam met nieuwe inzichten of enige creativiteit. De gezamenlijke ondernemers die de vergadering bezochten, voelden zich na afloop niet gehoord door de coalitie. Ze verwachten wel dat hun onderbouwing meegenomen wordt in de definitieve besluitvorming.

Lees meer in de Culemborgse Courant van woensdag 25 februari.

Label:

Spoorzone