• Staatssecretaris Harbers

    ANP Foto

Staatssecretaris komt familie Andropov niet te hulp

CULEMBORG Ook de laatst hoop om de uitzetting van de Culemborgse familie Andropov naar Oekraïne tegen te houden, is vervlogen. Advocaat King laat weten dat de rechtbank Midden Nederland alle bezwaren tegen de uitzetting heeft afgewezen. De uitzetting wordt dus niet opgeschort. King: ,,Als enige zou nog de staatssecretaris over zijn zijn hart kunnen strijken. De lokale politiek en de lokale gemeenschap zouden hiervoor de landelijke politiek moeten bereiken."

Persvoorlichter van de rechtbank Midden-Nederland de heer Dogger meldt: ,,De voorzieningenrechter is van mening dat een verblijfsdocument terecht niet is afgegeven door de verweerder, de staatssecretaris. De rechtbank gaat niet over de uitzetting, maar niets staat dat nu meer in de weg". De motivering zal waarschijnlijk na het weekend volgen.

De gemeente Culemborg meldde eerder dat staatssecretaris Harbers (Justitie Veiligheid) heeft besloten geen gebruik te maken van zijn discretionaire bevoegdheid waarmee hij de familie Andropov in Nederland zou kunnen laten blijven. Tegen dit besluit is geen bezwaar of beroep mogelijk. Daarmee heeft de gemeente geen middelen meer om uitzetting van de familie Andropov te voorkomen.

Burgemeester Gerdo van Grootheest: ,,Ik ben erg teleurgesteld in deze beslissing van de staatssecretaris. Culemborg heeft erop aangedrongen om juist in het belang van de drie kinderen, op basis van humaniteit, de familie Andropov in Culemborg te laten blijven wonen. Heel Culemborg leeft mee met de familie Andropov."

Sinds vrijdagmiddag is bij detentiecentrum Zeist nog wel een solidariteitspicknick  en -wake aan de gang, maar dat lijkt nu dus vergeefse moeite.