• Martin Smaling
  • Martin Smaling
  • Martin Smaling

Stadsspeld voor Annette Veltman

CULEMBORG Annette Veltman ontving vrijdag 30 januari de stadsspeld van de gemeente Culemborg. Burgemeester Roland van Schelven reikte de stadsspeld uit tijdens haar afscheidsreceptie in het Weescafé van het Elisabeth Weeshuis Museum. Veltman neemt na 14 jaar afscheid als hoofdcoördinator.

In 2000 begon Veltman (1968) als vrijwilliger bij - toen nog - De Nieuwe Doelen en vervolgens Volksuniversiteit Culemborg. Haar focus lag op het maken van het programma. In 2007 kreeg ze een aanstelling voor 16 uur per week. Bij meer dan duizend cursisten per jaar, is dat niet genoeg. Op vrijwillige basis maakte ze veel meer uren.

Ze was daarbij niet alleen actief voor Volksuniversiteit West Betuwe, maar voor de hele stad. Iemand die veel met haar samenwerkt zegt daarover: ,,Met haar professionele houding waarin kennis en passie samen komen, kan Annette bergen werk verzetten. Ze is betrokken en weet een grote groep mensen aan zich te binden."

Met het uitreiken van de stadsspeld toont het gemeentebestuur van Culemborg zijn waardering voor de manier waarop Veltman een bijdrage heeft geleverd aan Culemborg en de Culemborgse samenleving.

De stadsspeld wordt toegekend aan personen die zich geruime tijd hebben ingezet voor de Culemborgse samenleving en een meer dan opvallende (sport)prestatie hebben geleverd.