• Henk Visscher en burgemeester van Schelven

    Neeltje van Triest
  • Theo van Dam - Culemborg
  • Theo van Dam - Culemborg

Stadsspeld voor Henk Visscher

CULEMBORG Burgemeester Roland van Schelven reikte tijdens de gezamenlijke nieuwjaarsreceptie van de Kring Culemborgse Bedrijven (KCB) en de gemeente Culemborg de stadsspeld van de gemeente Culemborg en bijbehorende oorkonde uit aan Henk Visscher. Eerder had Visscher al een Koninklijke Onderscheiding ontvangen. In februari 2016 neemt Visscher - na 19 jaar - afscheid als voorzitter en bestuurslid van de KCB, maar Van Schelven nam hier vast een voorschotje op.

 

Henk Visscher legt in zijn rol als ondernemer en bestuurder de verbinding tussen ondernemers, gemeente, politiek, onderwijs, maatschappelijke instellingen en Culemborgse goede doelen. De manier waarop hij dat jaren heeft gedaan, heeft een bijzonder stempel gedrukt op het Culemborgse ondernemersklimaat. Volgens de burgemeester vervult Visscher daarmee duidelijk een voorbeeldfunctie. Het enige nadeel van Visscher is dat hij niet in Culemborg, maar in de gemeente Buren woont.

Voor Visscher was het de laatste nieuwjaarsspeech na een reeks van jaren. Bij hem waren het niet alleen lovende woorden, maar hij kraakte ook kritische noten. ,,College, informeer de ondernemer eerder en laat ons eerder meepraten. De samenwerking met de gemeente is sympathiek, maar het kan beter. Laten we elkaar blijven aanspreken op onze verantwoordelijkheden. De verhoudingen zijn goed, maar wij staat wel voor nét een extra  verdiepingsslag met wethouder Huub van Oorschot.''