• Bouwe Metz

Stadsspeld voor Hermanus van Vuren

CULEMBORG Burgemeester Gerdo van Grootheest heeft op vrijdag 8 december de stadsspeld van de gemeente Culemborg uitgereikt aan Hermanus van Vuren. Dat gebeurde tijdens de Gracelijke Maaltijd. Van Vuren neemt na 32 jaar afscheid van de Stichting Elisabeth Weeshuis. Voor deze stichting was hij de constante factor en hij bepaalde mede het gezicht ervan. Als blijk van waardering ontvangt Manus van Vuren deze gemeentelijke onderscheiding.

In 1986 werd Van Vuren gevraagd voor het college van protectoren. Hij volgde zijn vader op. Voor het behoud van het Weeshuis heeft hij zich 32 jaar sterk gemaakt. Niet alleen had hij aandacht voor het onderhoud, maar ook voor het gebruik van het gebouw. Hij wist het bestuur van de bibliotheek te overtuigen dat het Weeshuis een geschikte plek voor hen was. De verbouwing die daarvoor nodig was, heeft geleid tot het concept dat er nu is: Het Weeshuis als ontmoetingsplaats.

In 1995 nam Van Vuren het initiatief om de Museumtuin op te richten. Sinds die tijd is hij met een groep vrijwilligers actief om de tuin te onderhouden. Van Vuren heeft zich ook sterk gemaakt voor het realiseren van BonVie en BelVie. Ook daar onderhoudt hij met een groep de tuin/speelterrein. Aan het project Bolderburen is ook zijn naam verbonden. Mede door zijn inzet is het gelukt de molen als monument voor Culemborg te behouden.