• THEO VAN DAM CULEMBORG
  • THEO VAN DAM CULEMBORG

Stadsspeld voor Yvonne Jakobs

CULEMBORG Burgemeester Roland van Schelven reikte op dinsdag 24 maart de stadsspeld uit aan Yvonne Jakobs-Lommers tijdens de jaarvergadering van het Oudheidkundig Genootschap A.W.K. Voet van Oudheusden. In 2009 is Yvonne Jakobs benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Roland van Schelven: ,,Met het uitreiken van deze stadsspeld maakt ook de gemeente haar waardering kenbaar voor de jarenlange inzet van Yvonne Jakobs." Zij nam deze avond afscheid als voorzitter van het genootschap waar zij 35 jaar actief is geweest.

Yvonne Jakobs (Culemborg, 1947) is al meer dan vijfendertig jaar actief met het uitdragen van de geschiedenis van Culemborg. Met haar inzet en kennis over de stad houdt Jakobs de geschiedenis levend. Met recht kan ze de cultuurhistorische waakhond van de stad genoemd worden. Ook op provinciaal niveau en aan de gemeentelijke monumentencommissie levert zij waardevolle bijdragen. In die commissie is zij een vaste toehoorder en actief gesprekspartner. Zonder haar inzet zou de stad er beslist anders uitgezien hebben. Met haar enthousiasme is zij een bron van informatie en inspiratie voor velen.

Met het uitreiken van de stadsspeld toont het gemeentebestuur van Culemborg zijn waardering voor de manier waarop mevrouw Jakobs een bijdrage heeft geleverd aan Culemborg en het behoud van het cultureel erfgoed.

De stadsspeld wordt toegekend aan personen die zich geruime tijd hebben ingezet voor de Culemborgse samenleving en een meer dan opvallende (sport)prestatie hebben geleverd. De stadsspeld wordt toegekend door de burgemeester en wethouders van Culemborg.