• ANP PHOTO XTRA LEX VAN LIESHOUT

Start project Warmtekeuze Culemborg

CULEMBORG Het college van burgemeester en wethouders van Culemborg heeft op 27 februari 2018 het projectplan Warmtekeuze Culemborg vastgesteld. In het projectplan staat hoe de gemeente in samenwerking met lokale energiecoöperatie Vrijstad Energie de discussie in Culemborg op gang wil brengen over een toekomst zonder aardgas. Op 22 maart houdt de gemeente over dit onderwerp samen met Vrijstad Energie een start- en informatiebijeenkomst. De bijeenkomst start om 20.00 uur en vindt plaats in de Gelderlandfabriek. Inwoners van Culemborg zijn hierbij van harte welkom.

Om inwoners nu al te motiveren om hun huis energieneutraal en aardgasvrij te maken, stelt het college van B en W de Culemborgse gemeenteraad voor om een stimuleringslening in te voeren.

Joost Reus, wethouder milieu van de gemeente Culemborg: ,,Het is belangrijk om nu al na te denken over andere manieren van verwarmen voor als er straks geen aardgas meer uit de leidingen komt. We willen mensen hiervan bewust maken en ook meer betrekken bij de toekomstige warmtevoorziening."

Klimaatverandering en ook aardbevingen in Groningen als gevolg van de grootschalige winning van aardgas zijn redenen om op termijn woningen op een andere manier te verwarmen en van warm tapwater te voorzien dan met aardgas. Nu is aardgas nog in meer dan 90% van de woningen in Culemborg de brandstof voor de verwarming. Geen aardgas meer betekent een grote verandering voor woningen, in straten en op buurt- en wijkniveau.

Alternatieven

Technisch gezien zijn er drie alternatieven. De warmtenetten kunnen gebruik maken van een duurzame warmtebron. Er kan ingezet worden op elektrificatie van de warmtevoorziening. En tot slot zou aardgas vervangen kunnen worden door biogas. Aan elk alternatief kleven voor- en nadelen, de technische mogelijkheden zijn soms beperkt en er hangen verschillende kostenplaatjes aan. De vraag is dus welk alternatief het meest geschikt is voor een bepaalde wijk. Om dit keuzeproces vorm te geven, wil de gemeente graag in samenwerking met de belangrijkste belanghebbenden via een wijkgerichte aanpak deze discussie starten. Doel van het project is om inwoners maximaal in staat te stellen zelf deze keuze te kunnen maken.