't Blèf Kuilenbûrgs

Zoazzet vroeger was zallet noot meer worde, alle lande die gin grenze meer hebbe, iedereen banjer zo mûr overal nûrtoe ennik wit nie of datta goed is(tuurlek nie) Der zalle bes arreges lampies brande over 'dasset verkeerd gedaon hebbe, al die jaore?' Waor is die rus van vlak nao de oorlog, die VREDE? Wa waoreme toen rijk! Nou worter gemauwd over onze zwarte Piet en tewijl de heule wèreld in de fik stût blijve wai mûr bakkeleije. Wawwazzik trots datte Piete hier zaoterdag allemaol ZWART waore, ik ha wel costant YESS wille blère en voelde menàge zó blij. Sunterklaos was mooi, de zwarte pèrde indrukwekkend, der waore wel 50 Piete me grote zakke slik en pèperneute en gin keind wierter overgeslaoge. Ik zag -zoas altijd-veul buitelandse/dônkere minse metter keinder en ôk állemaol ève blij, wa dee me dá goed. Al wazzik laoter lekker natgerègend, mûr da mokte mijn niks meer ût want ik ha ôknog de Ferrystars 'n mooie prizzentaosie zien/hore geve. Alleen bink menàge kepot geschrôkke nao 'n gesprekkie mette edelachbaore ôp de Vèreweg. Die vertelde mijn ,as veurzitter, datte straotnaome al vasstaon rond de Lalainglaon en der niks meer aon te verhapsdukke val want ze wille de overleeje prins Friso ere…..Jao jao, en da neme wai zo mûr?? Toennet effe laoter GOED tot me deurdrông wier ik me toch nijdeg en bedeen schote de vroegere visweffies me te binne -die notaobele van de raod naozaote toddinnet toppie vannet stadhuis mette grote messe- Nie dak die neiging ôk het mûr da Kuilenbûrregse weffie bink dus nog wél. ( Reincarnaosie van?) Ik dus mûndagmarrege vroeg nûrret stadsketoor ôm met Ronald Sluijter te praote mûr die waster nie. Ik ha wille vraoge ofdasse al wa memme brief gedaon hadde? Ze zag me spettere en gaf mijn de tillefoon (waar dak effe 'n vrouwchie sprook) da weffie lee me de dinge ût waor dakket nie mee ens bin. Ze zee ôk datter meerdere Kuilenbûrregers in de kemissie zitte bij die besluite! Mûr ik kan nie begrijpe datter verd...échte Kuilenbûrregers dáor der fiat aon gegève hebbe. En IK vein datte edelachbaore bes trug kan kôme ôp die besluite die narreges ôp slaon. Lûttie deurhebbe datte APV (Algemeen Plaatselijke Verordening) hier van toepassing mu sijn! En ik vein 't bes dasse ôp Parijsch zellefs ZES STRAOTE nûr die jonge gaon vernoeme, b.v. Friso 1 straot -Friso 2 straot- enz mûr verdimme NIE innet cômplex van de Lalaing!! Ennik vein ôk datte Vliegerweg de Vliegerweg mu bijve. Daor hek wa gevliegerd mette jông ûtte straot en de héule blômmebuurt hettaor zen herinneringen legge, ja! Laoteme dus állemaol bezwaor gaon aontèkene, állemaol brieve sture en desnoods gaon dimmestreere, dan hoeveme messchien nie toddin 't torentjie ze achternao te gaon zitte….Daorbai bink saoves memme schoondochter nûr de prizzentaosie gewis van onze nàje Prins Richard de tweede, alaof! We zouwe veur 'n uurtie gaon mûr je wit hoek bin? Azzet gezelleg is -en dawwazzet-dan zijmme nie weg te brande en kijke me nie nûr de klok. En wa Frank zee kan mijn nou effe nie schèle nee…. Els