't Blèf Kuilenbûrgs

CULEMBORG - In Frankrijk zijn ze slim want wa Leen en Nelly zeeje ha allang deur ónze regering naogedaon kanne worde. Me hadde 't onder de koffie over de 'rijtuigebelasting' datter hier zóveul zwartrijers zijn en de 'schatkis' der meraokels schaoi van het. Leen zee n.l. dasse in Frankrijk 't betaolbewijs aon 't rechterportierraom mutte plakke. Azzet der nie sit krijge ze 'n boete en dies nie misselek. Dus IEDERÉÉN betûl daor rijtuigebelasting! Asse hier nou nieso slim zijn dan mutteze toch blij zijn dasse vannen ander wa kanne lere? Kek ôk noggis nûr de goejjekopere ziekefonze in België…. Slim toch? En GIN wachlijste hé!De oudbevrijder James Megellas (97)dieze lève veur ons ha wille geve, kôm -ôp ûtnodeging- nûr Holland veur oudcommando Tuinman die tot ridder geslaoge gû worde. Hai wil graog 6 daoge blijve, mûr defensie zee 'nee, dat kan niet' en kregtie één nach 'n hotellechie me ontbijt en dan weer nûr Amerika. Ôk de rolstoel die onze bevrijder nodeg het muttie zellef règele en betaole…BRAVO DEFENSIE! James hetter gin zin meer in en blef tûs (As de krant lieg dan lieg ik in kômmissie, dasnappie hé?)Ik vein datte rechter de plank mis slût deur naome van 'flûsteraors' te wille wete, want waddoettattertoe? Is da nie gewoon ouwebettereg naitschèreg? Asse de aongedraoge vingerwijzing bewijze izzet toch genôg? Ôp zijn menier zouter niks meer bove waoter kômme, dus slim'de kip me gouwe eiere slachte' ? De flûsteraors, DIE zijn slim (lès sluw) dáttan weer wel want die vange meneg centjie.Nou effe over 't vuurwarrek wa ôp ouwejaorsdag al ôm 10.00 uur smarreges ôfgestoke mag worde, of hek weer gemis daddet feranderd is? Daor binket al jaore nie mee ens ômdamme de budschuppe nog mutte gaon haole veur 't fees, iksellef ôk. De rotjies vliege smarreges vroeg al ômmie ore. Ik heddet al eerder aongekaort mûr dan wierter lachend gezeet daddet 'landelijk bepaald' is en waor 'niks aon te doen was' Nouou, de bûrregemeester van Hilversum laptiezellefde bepaolinge aon zen lèrs en heddet vuurwarrek VERBÔÔJE - in zen uppie. Die 'besluite' zettie bai 't grovve vuil en gin koning dieter waffan zeg hoor! En wa wazzik trots ôp prof. Robbert Dijkgraaf die weer bai Mathijs was. Want Robbert zen moeder is Reggie Jansen, ons mooiste mechie ûtte fefteger jaore hier in de stad en….bai zen omao heddik nog in de 5e klas gezète! Hiermee wik nie segge daddet (jammer genôg) ôp mijn ofstraol. Ik sie in hum de vollegende in de rij van Steve Hawkins, die ôk alles (?) wit van pleneete enz. Azzie nûr hum zitte kijke izzet uur zó veurbai. Ah, juffrouw Jansen (ze omao) die zó mooi kon vertelle watter in de Bijbel ston, die ôk veurlichting gaf - in bedekte maote- die ôk streng kon kijke mûrret nie was….In de Zandstraot kômme verschillende krômpies onder de naom 'winkelties' en da klink mooi, zo worret dialec in ere gehouwe en….DE COALIESIE IS VUMMEKAOR HIER emme slaoke 'n zuch van verlichting want nou kômmet goed.En zawwe bidde veur Lich en Vrede in de wèreld ? das hárd nodeg, hoe meer hoe bèter….Els