• KWC

T3B KWC in actie voor 'Because We Carry'

CULEMBORG De afgelopen weken is klas T3B van het KWC druk bezig geweest met het project 'Because We Carry', met als einddoel geld inzamelen voor deze organisatie.

Als onderdeel van het examen van het vak allround moesten de leerlingen uit T3B een activiteit organiseren. Zij kozen voor het project 'Because We Carry' (BWC). BWC is een organisatie die sinds eind 2015 vrijwilligers naar Lesbos (Griekenland) stuurt om daar gezinnen, die op de vlucht zijn, te helpen. De vrijwilligers delen daar eten, tenten en droge kleren uit aan vluchtelingen die de overtocht hebben gewaagd. De vrijwilligers zorgen voor hun eigen sponsoring zodat elke gedoneerde euro rechtstreeks bij het doel terecht komt.

Verdeeld in groepjes zijn de leerlingen de activiteit gaan organiseren. Ieder groepje met een eigen taak, met als doel: het verkopen van zelfgemaakte producten tijdens de actiedag en zo geld inzamelen voor BWC. De leerlingen uit T3B pakten het professioneel aan. Zo was er een groep die zorgde voor een goede reclame en posters voor de activiteit, een groep die de draaiboeken beheerde, een groep die op de actiedag voor het logistieke deel zorgde en natuurlijk ook groepen die zorgden voor de zelfgemaakte producten. Producten zoals wraps, cake, wafels en broodjes knakworst, werden verkocht.

In totaal werd een bedrag van € 105,25 ingezameld. Jenk Stronks kwam dit bedrag namens BWC 'afdeling Culemborg' in ontvangst nemen. Jenk Stronks is zelf in 2017, als BWC-vrijwilliger, afgereisd naar Lesbos om daar de vluchtelingen te helpen en tot op heden nog steeds in actief voor deze organisatie.