• Kees Wollenstein

Talentvolle vmbo'ers leren tweetalig op het KWC

CULEMBORG Het is niet voor niets dat het schooljaar 2015-2016 op het KWC werd geopend door Staatssecretaris Dekker. Hij was op het KWC, omdat het KWC voorloper is in het bieden van kansen en in het begeleiden van leerlingen zodat zij hun talenten kunnen ontplooien op veel gebieden.

Het aantal leerlingen dat dit jaar voor het KWC heeft gekozen is aanzienlijk gegroeid. Het leerlingenaantal van het vmbo groeide dit jaar met maar liefst 34% in de brugklas. Rector Joke Hengefeld en haar medewerkers zijn uiteraard erg blij met de spectaculaire toename van het leerlingaantal en zijn de ouders en de leerlingen dankbaar voor het vertrouwen dat zij aan het KWC hebben gegeven. Zij ziet graag dat de groei van het KWC zich de komende jaren voortzet.

Deze gedachte is reëel omdat het KWC leerlingen kansen biedt om vakken op een hoger niveau te volgen. Het uitgangspunt is dat, wanneer een leerling zich aanmeldt, het KWC deze leerling plaatst op het niveau dat de basisschool adviseert. Dit is ook het niveau waarop de leerling minimaal een diploma haalt. Daarnaast daagt het KWC deze leerling uit om het beste uit zichzelf te halen. Als dat betekent dat de leerling zijn kennis wil verbreden of zelfs vakken op een hoger niveau wil gaan volgen, organiseert het KWC dit.

TTO in het vmbo

Rector Hengefeld heeft hoge verwachtingen van het vernieuwende concept dat nu voor alle afdelingen van het KWC is ingevoerd. Zij zegt dat dit concept in de vmbo-afdeling zijn succes de afgelopen jaren ruim heeft bewezen. Verscheidene leerlingen deden examen in vakken op een hoger niveau en ieder jaar ging een behoorlijk deel van de leerlingen van de theoretische leerweg klas 2, naar klas havo 3. De slagingspercentages van het vmbo behoren al jaren tot de hoogste van het land.

Zij vertelt verder dat het aanbod van het KWC vanaf volgend jaar wordt verbreed met de invoering van tweetalig vmbo-onderwijs voor leerlingen van de basis- en kaderberoepsgerichte én theoretische leerweg. Een deel van de lessen zal in het Engels worden aangeboden: een logische stap voor het KWC als Europese leeromgeving voor al haar leerlingen.

Omdat steeds meer leerlingen en hun ouders overtuigd raken van de kansen die het KWC haar leerlingen biedt en vertrouwen hebben in de kracht van de leerlingbegeleiding is, Joke Hengefeld ervan overtuigd dat het KWC het succes van vorig jaar moet kunnen overtreffen. Vol zelfvertrouwen gaat zij de volgende wervingsperiode in, met kennismakingsmiddagen en -avonden voor leerlingen en hun ouders en als belangrijke datum het open huis op vrijdag 15 januari.