• Molendijk
  • Molendijk

Taxateur Arie Molendijk in Weeshuismuseum

CULEMBORG De bekende Nederlandse taxateur en veilinghouder Arie Molendijk uit Rotterdam komt zaterdag 9 september van 13.00 tot 17:00 uur naar het Elisabeth Weeshuis Museum, Herenstraat 29 om oude en zeldzame boeken, handschriften en oude bijbels voor het publiek op hun waarde schatten. Dit initiatief gaat uit van de bibliotheek van Culemborg.

Molendijk organiseerde destijds twee keer per jaar een veiling van oude en antieke boeken en was organisator van diverse boekenmarkten in den lande, zoals de Veluwse boekenmarkten. Hij is vooral gespecialiseerd in oude geschiedenis, topografie, (staten)bijbels en theologie. Ook oude foto's, ansichtkaarten en albums zijn welkom.

Taxatie gebeurt zo mogelijk aan de hand van bewijsmateriaal uit recent verschenen veilingcatalogi. Een nauwkeurige vaststelling van de waarde van boeken is afhankelijk van de druk en van de staat waarin het boek verkeert. Met enige regelmaat komen er op dit soort taxatiedagen uiterst zeldzame werken voor de dag en soms duiken zelfs geheel onbekende boeken op.

Arie Molendijk geeft graag een deskundig advies m.b.t. restauratie van kostbare boeken, bijbels of boeken met een emotionele waarde. Het maken van een taxatierapport voor de verzekering is mogelijk voor zeldzame boeken en bijbels en advies voor verkoop en inbreng voor een veiling. Voor taxatie of verkoop van een bibliotheek of een partij moeilijk te vervoeren boeken kan eventueel een afspraak worden gemaakt.

Inmiddels heeft Arie reeds meer dan 1500 taxatiedagen op zijn naam staan. Taxatie kost vijf euro, ongeacht het aantal te beoordelen boeken. Meer informatie: Antiquariaat A.C. Molendijk, mail: amolendijkboeken@outlook.com (niet voor taxaties).

www.molendijkboeken.nl