• El Madkouri

'Terugkeer El Madkouri geen andere kwestie dan voorheen'

CULEMBORG Halim el Madkouri had zich om gezondheidsredenen tijdelijk teruggetrokken als Culemborgs gemeenteraadslid voor de PvdA. Wilma Dehing fungeerde als zijn vervanger. Tijdens de laatste vergadering maakte de burgemeester bekend dat het voorlopig de laatste vergadering van Dehing was en El Madkouri de volgende vergadering zijn zetel weer bezet.

De Kieswet bepaalt dat een gemeenteraadslid op verzoek voor een periode van zestien weken tijdelijk kan worden ontslagen. In dat geval kan een vervanger worden benoemd. Aansluitende verlenging met nog een periode van zestien weken is mogelijk. Per zittingsperiode zijn maximaal drie vervangingsperioden toegestaan.

Afgelopen weekend was het onderzoek van het Openbaar Ministerie naar het functioneren van El Madkouri bij Forum volop onderwerp van gesprek. Halim el Madkouri is anti jihadist en neemt duidelijk stelling tegen radicalisering. Als radicaliseringsexpert bij Forum, het instituut voor multiculturele vraagstukken, is hij onlangs ontslagen. NRC haalde op basis van een gelekt politierapport een aantal feiten aan, waarbij de krant onder andere meldde dat El Madkouri zich privé liet inhuren door organisaties die hij vanuit zijn functie ook opdrachten gaf.

Marinka Mulder, fractievoorzitter van de PvdA, wil desgevraagd kwijt dat de terugkeer van El Madkouri in de raad geen andere kwestie is dan voorheen. ,,Er is eenzijdig geciteerd uit een gelekt politierapport. El Madkouri is vier maanden ziek geweest en voelt zich nu weer goed genoeg om zijn raadswerk op te pakken. Hij blijft zeker raadslid totdat de Officier van Justitie heeft beslist of hij daadwerkelijk wordt vervolgd. Als dit zo is, zullen we als partij een stevig gesprek met hem moeten voeren. Zo niet, dan blijft alles bij het oude.''