• Voordat de familie werd uitgezet was er veel morele steun, bijvoorbeeld in de vorm van een wake bij het detenctiecentrum

    Sylvia de Nol

Terugkomst familie Andropov onzeker

CULEMBORG Kunnen Oekraïense en Nederlandse medische rapporten over de kinderen Maksim (14), Denis (10) en Arina (5) van het uitgezette gezin Andropov het voorlopig oordeel van de rechter nog beïnvloeden? Dat is de vraag waar juridisch raadsman Frank King van de familie nu voor staat.

door Simon Dijk

Was het terecht dat de familie de uitspraak over hun uitzetting niet in Nederland mocht afwachten? En is er voldoende gekeken naar de belangen van het kind? King zal de rapporten als nieuwe zwaarwegende informatie inbrengen bij de rechter.

GEZICHTSVERLIES Bij de organisatie Defence For Children, die internationaal opkomt voor kinderrechten, zijn in Nederland geen zaken bekend waar mensen toch terug mochten komen. Sander Schuitemaker: ,,Het eerdere oordeel was dat het belang van de staat zwaarder mocht wegen. Daarbij doet de IND, de Immigratie- en Naturalisatie Dienst, een heel beperkte toets. Iets wat ook in hele schrijnende gevallen negatief kon uitvallen. Ook al zijn de kinderen relatief jong, de ouders zouden hen kunnen helpen, zo wordt gezegd."

VOLOP STEUN Schuitemaker is samen met de familie blij met alle steun die nu uit Culemborg komt. Via de website Uitzetting.nl, opgezet door scholen, de kerk, familie en vrienden, is al 5000,00 euro voor de familie bijeengebracht om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. Schuitemaker, op de vraag wat de gemeente nog kan doen: ,,Ze kunnen de familie praktisch ondersteunen en samen met de andere Kinderpardon-gemeenten laten zien dat je het oneens bent met de schending van kinderrechten. Dat je, zoals Den Haag dat graag wil, dicht bij je burgers staat. Want het maakt veel los. Ook in actie voor al die andere 400 kinderen, waarvan er zelfs in de vakantie in spanning zijn."