Tevredenheid onder Culemborgse cliënten over huishoudelijke hulp

CULEMBORG Over het algemeen zijn Culemborgse cliënten tevreden over de huishoudelijke hulp zoals zij die nu ontvangen. De hulp wordt door bijna iedereen als essentieel beschouwd bij het schoonhouden van de woning. Dat blijkt uit een onderzoek dat de gemeente Culemborg heeft uitgevoerd onder de inwoners die huishoudelijke hulp ontvangen. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek zijn aanbevelingen zijn gedaan om de huishoudelijke hulp verder te verbeteren, onder meer over communicatie. Deze worden in overleg met de andere gemeenten in de regio uitgewerkt.

Omdat de systematiek van het bieden van huishoudelijke hulp in 2014 is veranderd, is met de aanbieders afgesproken dat de nieuwe werkwijze in het najaar van 2015 zou worden geëvalueerd. Er wordt nu gebruik gemaakt van productfinanciering. Dat wil zeggen dat het product 'een schoon huis' wordt geleverd, in plaats van een vast aantal uren huishoudelijke hulp per week.

Uit het onderzoek blijkt dat er geen grote verschillen zijn tussen de 0-meting (die gedaan is in december 2014) en de 1-meting van najaar 2015. Cliënten die al langer huishoudelijke hulp ontvangen, vinden dat er in de nieuwe situatie te weinig tijd is voor bijvoorbeeld extra huishoudelijke taken, zoals de grote schoonmaak. Het allerbelangrijkste gemis voor zowel 'oude' als 'nieuwe' cliënten is het kopje koffie drinken met de hulp of een praatje maken. Daar is nu geen tijd voor. Opvallend is de hoge mate van tevredenheid over de wijze waarop het huishouden is georganiseerd: cliënten zijn tevreden over de huishoudelijke ondersteuning en kunnen goed overleggen met de hulp over welke taken gedaan moeten worden. Alle cliënten geven ook aan dat zij dankzij de hulp langer zelfstandig kunnen blijven wonen.

Het kwantitatief onderzoek

In Culemborg maken ongeveer 500 cliënten gebruik van huishoudelijk hulp. Voor het onderzoek heeft de gemeente Culemborg 177 cliënten benaderd, zij ontvingen in 2015 al de nieuwe wijze van huishoudelijke hulp. De vragenlijst is door 80 cliënten ingevuld. De stellingen uit de vragenlijst zijn ingedeeld in de thema's: sociale contacten, participatie, afspraken & communicatie en zelfredzaamheid. Met 16 cliënten zijn verdiepende interviews gehouden.

De rapporten van de 0-meting en de 1-meting staan op www.culemborg.nl, Wonen en leven / Zorg en welzijn/ Onderzoek huishoudelijke hulp.