• Theo van Dam - Culemborg
 • Theo van Dam - Culemborg
 • Theo van Dam - Culemborg
 • Theo van Dam - Culemborg
 • Theo van Dam - Culemborg
 • Theo van Dam - Culemborg
 • Theo van Dam - Culemborg
 • N. Middag ontving zijn lintje in Culemborg.

  Theo van Dam - Culemborg
 • Theo van Dam - Culemborg
 • Theo van Dam - Culemborg

Tien Koninklijke onderscheidingen in Culemborg

CULEMBORG Waarnemend burgemeester Kees Jan de Vet heeft woensdag 26 april tien Koninklijke onderscheidingen uitgereikt in Culemborg. Tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau zijn benoemd de dames J.M.S. Neijenhuis-van Thiel, M. De Klijne-Terbijhe, T. Van der Linden-De Jager en de heren G. Dijksman, M.J.J. Franssen, G.J Koopman, H. Wevers, L.J.H van Dam en N. Middag. De heer J.R. Bijma is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. De heer G.J. Koopman was helaas door ziekte niet aanwezig en wordt op een later tijdstip nog gehuldigd.

Mevrouw J.M.S Neijenhuis-van Thiel

Johanna Martina Suibrechta Neijenhuis - van Thiel (Ravenstein 1941) begon in 1989 als vrijwilliger bij zorgcentrum de Kulenburg en later ook de Driestad. Ze vormt daar samen met twee collega-vrijwilligers een hecht team dat verantwoordelijk is voor alle werkzaamheden in de bibliotheek van het zorgcentrum. Naast haar taken rond de uitleen van boeken geeft ze de bewoners persoonlijke aandacht. Er is grote waardering voor haar inzet.

Mevrouw T. Van der Linden - De Jager

Theodora Van der Linden-De Jager (Culemborg 1938) is op 1 januari 1980 begonnen als vrijwilliger bij de Stichting Welzijn Ouderen Culemborg, het huidige ElkWelzijn. Daar is ze jaren gastvrouw geweest en bracht ze het informatiekrantje SWOC-info rond. Sinds 2001 is ze vrijwilliger bij Bartjes Kringloopcentrum, onderdeel van Stichting Samen Verder. Trouwe vrijwilligers zijn hier onmisbaar.

Mevrouw M. De Klijne-Terbijhe

Margrietje de Klijne-Terbijhe (Harlingen 1943) is vanaf 1990 actief binnen de Protestantse gemeente. Ze was meerdere periodes van 4 jaar diaken. Tevens hielp ze op de financiële administratie, verzorgde de bloemen in de kerk en hielp mee met koffieschenken. Bij Bartje bemant ze de Luisterlijn, is iedere vrijdag dagleider en ze is vaste invaller. Sinds 2006 is mevrouw de Klijne behalve voorzitter van de Gandhi Soos ook iemand die meehelpt bij diverse activiteiten en klussen.

De heer M.J.J. Franssen

Marius Jacobus Johannes Franssen (Vught 1945) is in 1989 begonnen met het begeleiden van jongeren van de werkgroep Jongerenliturgie van de R.K. kerk in Culemborg. Vanaf 1991 was hij secretaris van die werkgroep en werkte hij mee aan het clubblad. Sinds 2004 is de heer Franssen vrijwilliger bij de parochie Heilige Suitbertus. Daar heeft hij een breed takenpakket; van het bezoeken van zieken tot het verzorgen van alle drukwerk.

De heer G.J. Koopman

Gerrit Jan Koopman (Culemborg 1940) is sinds 1971 vrijwilliger op velerlei gebied. Al ruim twintig jaar is hij chauffeur bij het project Klaartje van stichting Samen Verder. Voorts was hij 16 jaar penningmeester bij de Humanistische Stichting tot huisvesting van bejaarden. Verder was hij 14 jaar lang penningmeester bij voetbalvereniging Culemborg '67 en 3 jaar bij de Nederlands Gereformeerde Kerk in Culemborg.

De heer L.J.H. van Dam

Lucas Jacobus Hendrikus van Dam (Culemborg 1944) heeft jarenlang meegewerkt aan de ontwikkeling van de sport in Culemborg. Hij was 26 jaar penningmeester bij turnvereniging Kracht en Vriendschap en hij vertegenwoordigde de binnensportverenigingen bij de Sportstichting, later Sportraad. Voor de Stichting Vrienden van het Elisabeth Weeshuis Museum was hij jarenlang penningmeester. Momenteel is hij actief bij stichting Seniorenweb waar hij helpt bij de computerlessen. Ook bij tennisvereniging Ter Weijde is de heer van Dam geen onbekende. Hier is hij al 19 jaar actief in commissies en het bestuur en is er nog steeds penningmeester.

De heren H. Wevers, G. Dijksman en N.S.R. Middag,

Hermanus Wevers (Eibergen 1962), Gerard Dijksman (Ouderkerk aan den IJssel 1969) en Nicolaas Steven Richard Middag (Utrecht, 1969) zijn al vanaf 1989 actieve vrijwilligers bij Stad Radio Culemborg (SRC); de streekomroep van de gemeenten Culemborg en Vianen.

De heer Wevers is een gedreven penningmeester. De heren Dijksman en Middag houden zich vooral bezig met de techniek en de inhoud van programma's van SRC die 24 uur per dag op radio, televisie en internet zijn. De heer Middag woont in Tiel, maar krijgt zijn onderscheiding in Culemborg omdat hij in die gemeente het vrijwilligerswerk doet waarvoor hij een onderscheiding krijgt.

De heer J.R. Bijma

Jan Renz Bijma (Groningen 1950) is sinds 1975 vrijwilliger. Behalve dat hij zelf veel heeft gefietst, zette hij zich op verschillende manieren in voor alles wat er rondom het fietsen gebeurt. In diverse bestuursfuncties wist hij anderen te overtuigen van het feit dat fietsen goed is voor de gezondheid, goed is voor het milieu en bijdraagt aan een leefbare en veilige woonomgeving. Als lid van GroenLinks, afdeling Culemborg zette hij zich in voor het verkeersbeleid om de stad fietsvriendelijker te maken. De heer Bijma sloot zich in 2009 aan bij het oudereninitiatief van Stichting de Grasboom om een woonvorm voor jongeren met autisme te realiseren. Mede door zijn belangeloze inzet kunnen 15 jongeren met autisme zelfstandig wonen met begeleiding op maat.