• Eerder dit jaar kwamen buurtbewoners met plannen voor de braakliggende terreinen

    BDU Media

Tijdelijk gebruik terreinen Voorkoop

CULEMBORG Een buurtcomité van bewoners van Voorkoop wil de braakliggende terreinen in het hart van de wijk gebruiken om te bewegen, spelen en te ontspannen. Daarvoor hebben ze een plan gemaakt voor het tijdelijk gebruik en inrichting van de terreinen. Het college van B en W van de gemeente Culemborg stelt vanuit het programma Culemborg Gezond en in Beweging 10.000 euro beschikbaar. De gemeente stelt de terreinen hiervoor twee tot drie jaar beschikbaar.

 

Het plan van het buurtcomité voorziet in onder meer een heuvel met houten traptreden, klim- en klautertoestellen, een jeu de boules-baan, een waterpomp en een beweegcircuit. Simon Buwalda, wethouder sport, welzijn en gezondheid van de gemeente Culemborg, vindt het een goede invulling voor deze Tijdelijke Ontwikkel Plek (TOP): ,,Een plan waarin ontmoeten en bewegen samenkomen, vind ik een top-idee."

 

De terreinen liggen braak na de sloop van sporthal Vrijstadhal en basisscholen Koning Willem Alexander en de Kaardebol. De bewoners kunnen de terreinen tijdelijk gebruiken. De terreinen zijn ontwikkellocaties van de gemeente. Dit betekent dat er gewerkt gaat worden aan een plan voor een andere invulling. Woningbouw ligt daarbij het meest voor de hand. Het definitieve plan wordt samen met de bewoners gemaakt en is naar verwachting over enkele jaren klaar. Daarin wordt ook meegenomen hoe de functies in het toekomstige plan een plek kunnen krijgen. De tijdelijke inrichting wordt te zijner tijd verwijderd.

 

CULEMBORG GEZOND EN IN BEWEGING Culemborg Gezond en in Beweging is een stadscampagne met als doel dat Culemborgers inspireren en ideeën delen om gezond en actief te blijven. De gemeente ondersteunt inwoners en partners om hun ideeën uit te werken. Ook voor 2018 en 2019 heeft de gemeente geld beschikbaar om ideeën te ondersteunen.