• 50Plus, rechts Ron Tunru

    50Plus
  • CU, Gert Mostert

    ChristenUnie
  • D66, Rita Braam

    D66

Twaalf Culemborgse kandidaten voor Provinciale Statenverkiezingen 2019

CULEMBORG Op 20 maart zijn de Provinciale Statenverkiezingen. Inwoners van Culemborg stemmen voor de 55 Statenleden van de provincie Gelderland. Van de 423 kandidaten van 14 partijen wonen er twaalf in Culemborg: Rita Braam-van Valkengoed (D66) en Lester van der Pluijm (Partij van de Dieren) staan op een verkiesbare plaats. Uit onderzoek blijkt dat liefst een kwart van de kandidaten de PS haalt op voorkeursstemmen.

door Tanja Moody

Wat doen de Provinciale Staten (PS) ook alweer? Ze zijn de volksvertegenwoordigers van de provincies. PS bepalen het provinciaal beleid op hoofdpunten en controleren de uitvoering van het dagelijks bestuur (Gedeputeerde Staten). Daarnaast hebben de PS de bijzondere taak dat ze op 27 mei de leden voor de Eerste Kamer kiezen. Vandaar de grote belangstelling van media en landelijke partijen voor de provincie. Want plannen in de Tweede Kamer vinden alleen doorgang als de Eerste Kamer instemt.

In de provincie gebeurt echter véél meer. Provinciale politiek heeft een directe invloed op het leven, welzijn en de toekomst van alle inwoners. De provincie beslist waar nieuwe woonwijken en bedrijventerreinen komen. Het investeert in infrastructuur (wegen, fietsroutes, openbaar vervoer). Samen met onderwijs en ondernemers investeert de provincie in projecten die het onderwijs en arbeidsmarkt beter op elkaar laten aansluiten. Het besluit over maatschappelijke initiatieven, evenementen en culturele voorzieningen. Alles om de provincie te laten bloeien.

DUURZAME LANDBOUW Wie daar veel van weet is Rita Braam-van Valkengoed. Het Statenlid namens D66 is enthousiast en ze hoopt op nogmaals vier 'fantastische jaren'. Trots is ze op de recente miljoeneninvestering in OnePlanet, een nieuwe samenwerking tussen universiteiten en onderzoekscentra voor duurzame landbouw en gezond voedsel. Tevreden is ze met de vele nieuwe snelfietsroutes, een onderwerp dat ook in Culemborg speelt. De volgende stap is de investering van de Nuon-miljarden in het klimaat (2000 euro per huishouden voor energiezuinige maatregelen, opleiden van vakmensen en de aanpak van luchtvervuiling).

LOKALE INITIATIEVEN Culemborg ligt in een uithoek van de provincie Gelderland. Juist voor Rob Tunru (50Plus) een motivatie om in de PS zitting te willen nemen. ,,Ik geloof in een beweging vanuit de samenleving. In de PS kan ik lokale initiatieven (zoals Vrijstad Energie) voor het voetlicht brengen. De provincie moet echter de voorwaarden scheppen om deze initiatieven tot bloei te laten komen. 50Plus is er niet alleen voor ouderen, maar ook voor de toekomst van jongeren, door milieubewust te zijn, aandacht te geven aan duurzaamheid met een speciale zorg voor koopkrachtbehoud van ouderen.''

DUURZAAMHEID Volgens oud-raadslid Gert Mostert (CU) kun je in de politiek écht iets betekenen. Statenleden gaan op werkbezoek, zoeken de mensen op, wegen belangen af. Als raadslid was hij één van de trekkers van duurzaamheid op de Culemborgse agenda. Ook in de provincie zijn duurzaamheid en energietransitie belangrijke thema's. Vooral het sociale aspect heeft zijn aandacht. ,,Als je ziet hoe de transitie landelijk gelanceerd wordt, dat de mensen zelf voor de kosten moeten opdraaien, dat kan anders. Laten we ons eerst richten op innovaties. De ontwikkelingen met waterstof beginnen net, dat kan nog heel groot worden.''

OPENBAAR VERVOER Lester van der Pluijm (PvdD) loopt als commissielid al vier jaar mee. ,,Als Statenlid kan ik persoonlijke accenten leggen, waar je aandacht aan geeft. Zo zou ik willen focussen op duurzaamheidsaspecten bij cultuur- en sportevenementen. Nu ben ik als commissielid al met dat onderwerp bezig. Als Statenlid kun je natuurlijk nog meer voor elkaar krijgen. Daarnaast wil ik inzetten op toegankelijk, snel en duurzaam openbaar vervoer om mensen uit de auto te krijgen. Bovendien kan ik als Culemborger tegenwicht bieden aan de neiging van de provincie om te focussen op Arnhem, Nijmegen en Apeldoorn."

KANDIDATEN UIT CULEMBORG: Sylvia Mooren en Thijs Heemskerk (SP), Gert Mostert (CU), Tim de Kroon (GroenLinks), A van Iperen (FvD), Lester van der Pluijm (PvdD), Rob Tunru (50Plus), Rad Azarkan (Denk), Rita Braam-van Valkengoed en Dagmar Kusters (D66), Anita Sörensen en Jacob Jan van Dijk (CDA). Geen Culemborgse kandidaten: SGP, PVV, VVD en PvdA.