• Prins Bernhard Cultuurfonds

Twee Betuwse projecten otvangen geld uit Cultuurfonds Gelderland

BEUSICHEM Het bestuur van het Prins Bernhard Cultuurfonds Gelderland heeft aan 98 projecten op het gebied van cultuur en natuur een totaalbedrag van € 314.368 toegekend. Enkele toekenningen zijn gedaan uit CultuurFondsen op Naam.

In de Betuwe hebben twee projecten geld ontvangen. Het gaat om Stichting Plan D in Tiel; zij krijgen 5000 euro te besteden voor hun tentoonstelling tijdreiziger. In Beusichem ontvangt Stichting Cultureel Centrum Het Heerenlogement 2500 euro voor de aanschaf van apparatuur.

Het geld is onder meer afkomstig van de Lotto en de BankGiro Lote rij, donaties en een collecte die onder de naam Anjeractie wordt gehou den. Er zijn diverse toekenningen uit CultuurFondsen op Naam gedaan, waarvan een aantal specifiek voor Gelderland is.

De toegekende bijdragen zijn garanties. De afrekening gebeurt achteraf; het fonds draagt namelijk alleen bij in tekorten.

Het Prins Bernhard Cultuurfonds is een stichting met een landelijk bureau en twaalf provinciale afdelingen. Door het verlenen van bijdragen, het opzetten van projecten en het uitreiken van prijzen zet het Prins Bernhard Cultuurfonds zich in voor cultuur en natuur.

Info: www.cultuurfonds.nl of het bureau van de afdeling Gelderland: 026-3598635.