• Martin Smaling

Twee kandidatenlijsten voor Culemborg Centraal

CULEMBORG In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in Culemborg blijken niet negen zoals aanvankelijk werd gedacht, maar tien politieke partijen mee te doen. Opmerkelijk is dat het Centraal stembureau bij het controleren van de ingediende kandidatenlijsten heeft geconstateerd dat er door twee gemachtigden twee lijsten onder dezelfde naam zijn ingediend. Het gaat om de naam Culemborg Centraal. Bij een dergelijke situatie stelt de Kieswet dat de namen van beide ingediende lijsten geschrapt dienen te worden. In het kort betekent dit dat op het stembiljet de naam Culemborg Centraal niet boven beide kandidatenlijsten geplaatst komt te staan. Het gaat om lijst 8 met als eerste kandidaat A. El Boustati en om lijst 9 met als eerste kandidaat S. Irman.

In 2016 is er in de partij onenigheid ontstaan. Machid El Boustati is toen als raadslid verder gegaan voor Culemborg Centraal. El Boustati geeft aan campagne te voeren onder de naam Culemborg Centraal lijst 8.

Als aftrap van de campagne van zijn Culemborg Centraal ging El Boustati afgelopen zondag op de trap van het stadhuis alvast op de groepsfoto.