• VVD

Tweede kamerlid Antoinette Laan op bezoek in Culemborg

CULEMBORG Het landelijke beleid waar de politie capaciteit verdeeld wordt per inwoneraantal en slechts een beperkte weging van de criminaliteit cijfers, heeft voor de regio Culemborg tot gevolg dat het aantal politieagenten is afgenomen van circa 240 naar 180 FTE. Dit terwijl Culemborg zeker na de rellen van 2010, de tot voor kort hoge criminaliteit cijfers, Syrië-gangers en aanhoudende autobranden als kleine stad geconfronteerd wordt met groot stedelijke problematiek.

Eerder dit jaar hebben leden van de VVD fractie wachtdiensten mee mogen draaien met onze agenten en uit de praktijk kunnen vernemen wat de (nadelige) gevolgen en (aanhoudende) zorgen dit landelijke beleid geven.

 

De succesvolle lokale aanpak van de afgelopen jaren van er boven op zitten, zowel aan de preventie als bij de handhaving, vergt aanvullende capaciteit om de positieve ontwikkelingen en de gedane investeringen te behouden en te versterken.

 

Binnen onze veiligheidsregio wordt door Burgemeester Gerdo van Grootheest hier herhaaldelijk aandacht voor gevraagd en op zich krijgt de stad bij bijvoorbeeld het onderzoek naar autobanden aanvullende ondersteuning. Wat de VVD Culemborg betreft een goede zaak maar ,,wij denken dat naast dit incidenten-management er een structurelere oplossing voor Culemborg nodig is."

 

In de veiligheidsregio is Culemborg ondanks de vasthoudende inzet van de burgemeester slecht een kleine speler, en is het beleid ten aanzien van politie capaciteit een landelijke zaak. Om voor de specifieke Culemborgse problemen, kansen en vraag aandacht te krijgen in de landelijke politiek en regeringsbeleid, heeft de VVD Culemborg 2de kamerlid Antoinette Laan (woordvoerder politie) uitgenodigd voor een werkbezoek en -overleg met de Culemborgse politie en burgemeester. Zij bezoekt maandag 5 november Culemborg.