• ZHZActueel.nl

Twintig bedrijven gecontroleerd tijdens integrale controle Culemborg

CULEMBORG Medewerkers van de gemeente Culemborg, politie, brandweer en Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) voerden op 1 november een integrale veiligheidscontrole uit bij twintig bedrijfspanden in Culemborg. De aandacht lag nu vooral op bedrijven in het buitengebied. De gecontroleerde bedrijven waren grotendeels op orde. Er kwam een aantal kleine onregelmatigheden aan het licht.

Zo bleek tijdens de controle dat bij een aantal bedrijven de blusmiddelen niet op orde zijn. Deze bedrijven krijgen de tijd om dat aan te passen, waarna een her controle door de brandweer volgt. In een pand is mogelijk sprake van illegale bewoning. Dat wordt nog nader onderzocht. Ook werden enkele lichte milieuovertredingen geconstateerd, zoals bijvoorbeeld het niet op de juiste manier opvangen van bodembedreigende vloeistoffen. Ook daarvoor krijgen de bedrijven de tijd om het aan te passen.

Deze integrale controle heeft betrekking op alle facetten die te maken hebben met veiligheid en brandveiligheid. Ook wordt de netheid van de openbare ruimten rondom de bedrijven gecontroleerd. Deze actie vloeit onder andere voort uit het maatregelenplan keurmerk Veilig Ondernemen. Zoals eerder aangekondigd voeren de gemeente Culemborg, politie en brandweer dit soort controles steeds vaker uit.